Preken van februari 2018

2 Items

Preek over 1 Petrus 3:21 op zondagmorgen 18 februari 2018 (doopdienst)

afkondigingen aanvangslied         Psalm 139:7,8 stil gebed votum en groet aanvangstekst     ‘Ik vertrouw op Uw liefde: mijn hart zal juichen omdat U redding brengt.’ (Psalm 13:6) zingen         Gezang 481:1,3 de dopeling wordt binnengebracht lezing doopformulier en geloofsbelijdenis en gebed beantwoorden van de doopvragen zingen         Opwekking 599 kindermoment Kijk eens, wat ik bij me heb: niet […]

Preek over Marcus 4:35-41 op zondagmorgen 4 februari 2018 (dienst met verstandelijk beperkten)

Voordat we gaan zingen komen eerst de dominee, ouderlingen, diakenen en helpers binnen en wordt  de bijbel neergelegd. afkondigingen  kinderkoor Joy en de gemeente zingen  Kleuren, kleuren de paaskaars wordt aangestoken door Eveline zingen  Psalm 116:1,3 stil gebed bemoediging en groet  kinderkoor Joy zingt gebed zingen      Gezang 314:1 schriftlezing door Henk   Marcus 4:35-41 zingen   Je […]