Preken van februari 2024

3 Items

Preek over Efeze 3:14-21 op zondagmorgen 11 februari 2024 (bevestiging ambtsdragers)

door

welkom en mededelingen zingen           Psalm 113:1 ‘Prijs, halleluja, prijs de Heer’ stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding, knielen voor  de HEER, onze maker. Ja, Hij is onze God en wij zijn het volk dat Hij hoedt, de kudde door zijn hand geleid.’ (Psalm 95:6,7) zingen (als gezongen Tien Woorden) […]

Preek over Efeze 3:10 op zondagavond 4 februari 2024 (voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal)

door

zingen           Psalm 34:1,5 ‘Ik loof de Heer altijd’ stil gebed votum en groet openingstekst         ‘God heeft zich ontdaan van de machten en krachten, Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.’ (Kolossenzen 2:15) zingen           Lied 972:1,8,9 ‘Hoe goed, o Heer, is ’t hier te zijn’ voortzetting heilig avondmaal zingen (aan […]

Preek over Efeze 3:12 op zondagmorgen 4 februari 2024 (viering Heilig Avondmaal)

door

welkom en mededelingen  lied     Psalm 99:1 ‘God is koning, Hij sticht zijn heerschappij’  stil gebed votum en groet aanvangstekst        ‘Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. (…) Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem […]