Preken van juli 2019

3 Items

Preek over Spreuken 8 op zondagmorgen 21 juli 2019

aanvangslied   Gezang 430:1 stil gebed votum en groet aanvangstekst ‘De wijsheid is verborgen voor de blik der levenden, ook aan de vogels in de lucht laat ze zich niet zien. De afgrond en de dood, ze zeggen beide: ‘Onze oren kennen haar slechts bij geruchte.’ Maar God kent haar wegen en hij weet waar ze […]

Preek over ‘Mieren-hoop’ op zondagmorgen 14 juli 2019 (afscheid kinderen van kindernevendienst en welkom heten in de kerk)

zingen           Gezang 479:1 stil gebed  votum en groet aanvangstekst   “Hoe talrijk zijn uw werken, o HERE, Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt; de aarde is vol van uw schepselen.’ (Psalm 104:24 NBG-vertaling 1951) zingen   Gezang 479:3,4 lezing gebod            uit Spreuken 3 zingen (met combo)   Psalmen voor Nu 145 gebed om de verlichting met de […]

Preek over ‘we mogen van geluk spreken’ op zondagmorgen 7 juli 2019

afkondigingen  zingen                       Gezang 21:1  stil gebed  votum en groet aanvangstekst        ‘Hoe groot is het geluk dat U hebt weggelegd voor wie U vrezen, dat U   bereid hebt voor wie schuilen bij U, heel de wereld zal het zien.’ (Psalm 31:20) zingen           Gezang  21:3,6,7 lezing van het gebod des Heren          uit […]