Preken van juli 2018

3 Items

Preek over Handelingen 17:16-34 op zondagmorgen 15 juli 2018

zingen           Psalm 121:1,3 stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid, en als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren: vriendelijk, maar beslist.’ (Kolossenzen 4:5,6) zingen           Psalm 96:1,2,3 lezing van het gebod  uit Deuteronomium 30 zingen           Gezang 478:4 gebed om de verlichting met de Heilige […]

Preek over 1 Petrus 5:12 op zondagmorgen 8 juli 2018 (overstap van kinderen van oudste groep kindernevendienst)

zingen           Psalm 84:2 stil gebed votum en groet openingstekst        In het begin van zijn brief schrijft Petrus: ‘Laat uw geest voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u zult ontvangen wanneer Jezus Christus zich openbaart.’ (1 Petrus 1:13) zingen           Psalm 84:4,6 lezing van het gebod       uit Efeze 5:8-20 […]

Preek over ‘Goal!’ in de Jongerendienst op zondagavond 1 juli 2018

welkom en mededelingen zingen           Met open armen stil gebed votum en groet zingen           medley van Opwekking 262 en 148 gebed schriftlezingen 1 Korinthe 9:24-27 en Hebreeën 12:1-3 zingen           Psalmen voor Nu 130 en Opwekking 774 verkondiging          Goal! Gemeente van Jezus Christus, Ik weet niet of je het een beetje volgt: het WK […]