Preken van juni 2021

3 Items

Hagenpreek tijdens de KerkWandeling ‘Ommetje, over wandelen met God’ op zondagmorgen 27 juni 2021

door

Startpunt bij de Pauluskerk mededelingen en plattegrond Station 1 Kennismaken en spel voor kinderen Station 2 Zingen met combo   Evangelische Liedbundel 184 Ik wandel in het licht met Jezus Station 3 Eigen voetstap tekenen mét inhoud Station 4 Schriftlezingen Genesis 5:21-24 en Kolossenzen 2:6-10   Station 5 Hagenpreek Thema: ‘Ommetje, wandelen met God’ Vanmorgen heb ik natuurlijk wel de […]

Preek over Glas 18 op zondagmiddag 20 juni 2021 (Goudse Glazendienst en Evensong in de Sint-Jan)

door

Canticles   Stanford in B-flat  Preces and Responses  Budding (‘Evensong Gouda’) Stilte – Orgelspel Voorganger en ambtsdragers komen binnen Welkom        door ouderling van dienst Hymn 243 NLB   O Heer mijn God, ook deze nacht   The preces O Lord, open thou our lips Psalm 138 Eerste lezing     Maleachi 3:19-24 Magnificat  Tweede lezing          […]

Preek over Hebreeën 10:23 op zondagmorgen 6 juni 2021 (belijdenisdienst)

door

orgelspel welkom en mededelingen stil gebed votum en groet aanvangstekst        Jezus heeft gezegd: ‘Ieder die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.’ (Matteüs 10:32) lied     Op Toonhoogte 25 Mijn Toevlucht (Sela) gebed om de verlichting met de Heilige Geest kindermoment Wie van jullie […]