Preken van april 2016

3 Items

Preek over 1 Korinthe 15:25,26 op zondagmorgen 24 april 2016

de orde van dienst: zingen          Gezang 318:1,7,10 stil gebed votum en groet      aanvangstekst       ‘De HEER is koning’ (Psalm 99:1a) zingen                    Psalm 99:1,3 lezing van gebod   uit Deuteronomium 5 en 6 zingen          Psalm 99:6,8 gebed om de verlichting met de Heilige Geest kinderlied    ELB 188 (gezongen in canon) met combo kindermoment Laat ik nu wat […]

Preek over 1 Korinthe 15:19,20 op zondagavond 17 april 2016

De orde van dienst: zingen                   Psalm 30:1 stil gebed votum en groet      aanvangstekst       ‘HEER, U trok mij uit het dodenrijk omhoog, ik daalde af in het graf, maar U hield mij in leven. Zing voor de HEER, allen die Hem trouw zijn, loof zijn heilige naam.’ (Psalm 30:4,5) zingen                    Psalm 30:2,5 gebed om de […]

Preek over Kolossenzen 2:12 op zondagmorgen 10 april 2016

de orde van dienst: welkom en mededelingen aanvangslied         Psalm 87:1,4 stil gebed votum          en groet openingstekst       ‘Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk geschenk.’ (2 Korinthe 9:15) zingen          Adem van Boven 30:1,2,3 de dopeling wordt binnengebracht tijdens het lied ‘gebed voor mijn kinderen’ van Remco Hakkert lezing doopformulier en gebed Inspiration   Opwekking 581 beantwoorden van […]