Preken van juni 2017

1 Item

Liedpreek over Gezang 250 op zondagmorgen 4 juni 2017 (Pinksteren)

afkondigingen zingen                   Psalm 67:1 stil gebed votum en groet aanvangstekst       ‘Laat de Geest u vervullen en zing met elkaar Psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer.’ (Efeze 5:18b,19) zingen          Zingende Gezegend 186:1,2,3,4,6 (op de melodie van Gezang 281) lezing van het gebod […]