Preken van december 2016

5 Items

Preek over Lukas 2:10 op Eerste Kerstdag 2016

zingen                   Psalm 98:1,2 stil gebed votum en groet aanvangstekst       ‘Laat de Heer uw vreugde blijven, ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.’ (Filippenzen 4:4) zingen          Gezang 138 gebod          uit 1 Thessalonicenzen 5:13b-24. solo cantorij Cantabile    Jesus the name gebed kinderlied    ‘Immanuël’ uit bundel Opwekking voor Kinderen 54 kindermoment Jongens en meisjes, ik heb vanmorgen iets […]

Preek over ‘kostbare kerst’ op kerstavond 24 december 2016

zingen                   Zingende Gezegend 136 ‘Wij trekken in een lange stoet’ stil gebed votum en groet aanvangstekst       ‘Wat ik je geef is kostbaarder dan het zuiverste goud, ik bied iets dat meer is dan het fijnste zilver.’ (Spreuken 8:19) zingen (met combo)                   ‘Kom vier het feest met mij’ van Sela gebed zingen (met combo)    Stille […]

Preek over Psalm 130:6a op zondagmorgen 11 december 2016 (derde adventszondag)

aanvangslied         Gezang 126:1,3 stil gebed votum en groet aanvangstekst       ‘Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER.’ (Psalm 27:14) zingen         Psalm 25:2 gebed van verootmoediging en schuldbelijdenis zingen         Psalm 25:3 genadeverkondiging uit 1 Johannes 1:8-2:2 zingen          Psalm 25:4 lezing van gebod   uit Romeinen 12:16-21 zingen          Psalm 25:6 gebed zingen (kinderlied) […]

Preek over Psalm 63:7-12 op zondagavond 4 december 2016 (voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal)

zingen          Gezang 120:4 stil gebed votum en groet                aanvangstekst       ‘Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij Hem schuilt.’ (Psalm 34:9) zingen          Psalm 34:4,9 voortzetting Heilig Avondmaal aan tafel werd gelezen 2 Petrus 3:13-15 en gezongen Gezang 290:1 gebed om de verlichting met de Heilige Geest schriftlezingen       Psalm […]

Meditatie over Psalm 63:1-6 op zondagmorgen 4 december 2016 (viering Heilig Avondmaal)

aanvangslied         Gezang 121:1 stil gebed votum en groet openingstekst        ‘Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, Hem te ontmoeten in zijn tempel.’ (Psalm 27:4) zingen          Psalm 27:2 gebed om de verlichting met […]