Preken van december 2019

5 Items

Preek over ‘Kerst in angstige tijden’ op kerstmorgen 25 december 2019

welkom en afkondigingen  zingen                       Gezang 145:1,2  Nu sijt wellekome stil gebed votum en groet aanvangstekst        ‘Ik ben de HERE, uw God, die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u.’ (Jesaja 41:13) zingen (met combo) Gezang 132 Er is een roos ontloken lezing van het gebod des Heren   uit 1 Johannes […]

Overweging over Huiselijke Kerst op Kerstavond 24 december 2019

zingen           Gezang 138:1,4 Komt allen tezamen stil gebed votum en groet aanvangstekst        Paulus schrijft in één van zijn brieven: ‘door uw geloof zal Christus gaan wonen in uw hart en blijft u geworteld en gegrondvest in de liefde.’ (Efeze 3:14) zingen (met combo)          – Wij trekken in een lange stoet   –  Ik kniel […]

Preek over Micha 6:1-8 op zondagmorgen 15 december 2019 (derde adventszondag)

zingen           Gezang 124:1,4 stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen.’ (Jesaja 9:1) zingen (met combo)          Als alles duister is (Taizé) lezing van het gebod des Heren   uit Deuteronomium 10:12-20 zingen […]

Preek over Micha 4:1-7 op zondagavond 8 december 2019 (voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal)

zingen           Psalm 72:1 stil gebed votum en groet openingstekst      ‘Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen en de paarden uit Jeruzalem; de bogen worden gebroken. Hij zal vrede stichten tussen de volken. Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, van de Rivier tot de einden der aarde.’ (Zacharia 9:10) zingen    Psalm 72:3.4 voortzetting […]

Preek over Micha 2 op zondagmorgen 8 december 2019 (viering Heilig Avondmaal)

aanvangslied          Evangelische Liedbundel 297:1 Hier in uw heiligdom stil gebed votum en groet zingen      Gezang 117:1,4  gebed om de verlichting met de Heilige Geest kindermoment gesprek over de kleur van advent en van het avondmaalskleed schriftlezing     Micha 2 zingen           Psalm 105:2 verkondiging Gemeente van Jezus Christus, Micha – in z’n naam zit in feite al […]