Preken van juli 2020

4 Items

Preek over Psalm 8:3 op zondagmorgen 19 juli 2020 (doopdienst)

door

welkom en mededelingen stil gebed  votum en groet openingstekst        ‘U bent mijn enige hoop, HEER mijn God, van jongs af vertrouw ik op U. Al vanaf mijn geboorte steun ik op U, al in de moederschoot was U het die mij droeg, U wil ik altijd loven.’ (Psalm 71:5,6) zingen           Hemelhoog 391:1,2 ‘Breng ons […]

Preek over Openbaring 14:1-5 op zondagavond 5 juli 2020 (voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal)

welkom door ouderling van dienst stil gebed votum en groet aanvangststekst         ‘Zing voor de HEER een nieuw lied: wonderen heeft Hij verricht. Zijn rechterhand heeft overwonnen, zijn heilige arm heeft redding gebracht. De HEER heeft zijn overwinning bekendgemaakt, voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld.’ (Psalm 98:1) zingen           Psalm 98:1,3 voortzetting Heilig Avondmaal   lofprijzing                 […]

Preek over 1 Korinthe 13:7 op zondagmorgen 5 juli 2020 (viering Heilig Avondmaal)

welkom door ouderling van dienst  stil gebed votum en groet aanvangstekst                   ‘De hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest, die ons gegeven is.’ (Romeinen 5:5) zingen      Evangelische Liedbundel 226 Heer, ik kom tot U  gebed om de […]