Preken van september 2023

3 Items

Preek over Efeze 1:1-2 op zondagavond 24 september 2023

door

welkom en mededelingen  zingen           Psalm 72:1 ‘Geef, Heer, de koning uwe rechten’ stil gebed votum en groet aanvangstekst ‘Zing voor de HEER een nieuw lied, Zing voor de HEER, heel de aarde. Zing voor de HEER, prijs zijn naam, Verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt.’  (Psalm 96:1,2a) zingen           Lied 971 ‘Zing een […]

Preek over Marcus 1:16-20 op zondagmorgen 17 september 2023 (startdienst)

door

welkom en mededelingen  zingen           Psalm 122:1 stil gebed  votum en groet openingstekst U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met U en elkaar. (Hemelhoog 391:1) zingen (met combo)         Hemelhoog 391 ‘Breng ons samen’ lezing gebod  Tien Geboden in gewone taal zingen (met combo)           Hemelhoog 617a ‘Tienduizend […]

Preek over 1 Thessalonicenzen 5:24 op zondagmorgen 3 september 2023 (bevestiging ambtsdragers)

door

orgelspel welkom en mededelingen zingen           Psalm 92:2 ‘Gezegend zal Hij wezen, die ons bij name riep’  stil gebed votum en groet            openingstekst         ‘God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw.’ (1 Korinthe 1:9) zingen (als gezongen Tien Woorden)             […]