Preken van mei 2019

2 Items

Preek over Ester 4:5-5:5a op zondagmorgen 19 mei 2019

zingen           Psalm 89:1 stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Uw troon (o God) rust op recht en gerechtigheid, liefde en waarheid staan in uw dienst.’ (Psalm 89:15) zingen           Psalm 89:5,6 lezing van het gebod       uit Spreuken 3 (1-8; 13-18) zingen  Psalm 107:20 gebed om de verlichting met de Heilige Geest        zingen           kinderlied Evangelische Liedbundel 426:1,2,4 Dank U […]

Preek over Jesaja 49:13-23 op zondagmorgen 12 mei 2019 (doopdienst)

mededelingen aanvangslied          Psalm 131:2,3 stil gebed votum en groet aanvangstekst        ‘Je zult op de heup gedragen worden en worden gewiegd op haar schoot. Zoals een moeder haar kind troost, zo zal Ik jullie troosten.’ (Jesaja 66:12b, 13a) zingen           Gezang 334:1,3 de dopelingen worden binnengebracht lezing van doopformulier doopgebed doopvragen zingen (met combo)         Opwekking voor […]