Preken van mei 2023

3 Items

Preek over Romeinen 12:11 op zondagmorgen 28 mei 2023 (Pinkster- en belijdenisdienst)

door

welkom en mededelingen  zingen           Lied 672:1,6 ‘Kom laat ons deze dag’  stil gebed votum en groet aanvangstekst        ‘Doof de Geest niet uit.’ (1 Thessalonicenzen 5:19) zingen (het gebod van God)            Lied 350 ‘Wie oren om te horen heeft’ gebed om de verlichting met de Heilige Geest zingen (kinderlied, met combo)            […]

Preek over Johannes 15:16a op zondagmorgen 21 mei 2023 (belijdenisdienst)

door

welkom en mededelingen  zingen           Psalm 149:1 ‘Halleluja! Laat opgetogen’  stil gebed votum en groet aanvangstekst       ‘De HEER bewijst zijn liefde: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen einde. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw.’ (Klaagliederen 3:22,23) lied     Lied 885 ‘Groot is uw trouw, o Heer’ gebed om de verlichting […]