Preken van december 2020

5 Items

Preek over Johannes 1:5 op Eerste Kerstdagmorgen 2020

door

orgelspel  welkom en mededelingen stil gebed votum en groet aanvangstekst        Jezus zegt: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ (Johannes 8:12) digitale ontmoeting met gemeenteleden lied     Gezang 135 Hoor, de englen zingen de eer lezing van het gebod des […]

Preek over ‘Iconische Kerst’ tijdens de kerstavonddienst op 24 december 2020

door

welkom en mededelingen door ouderling van dienst  stil gebed votum en groet aanvangstekst        Paulus schrijft in één van zijn brieven: ‘Beeld van God is Hij, eerstgeborene van heel de schepping.’ (Kolossenzen 1:15a) digitale ontmoeting met gemeenteleden lied      Wij trekken in een lange stoet    gebed schriftlezing            Lukas 2:1-20 lied     Stille nacht    […]

Preek over Johannes 3:29,30 op zondagmorgen 13 december 2020 (derde adventszondag)

door

welkom en mededelingen  stil gebed  votum en groet openingstekst         ‘Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.’ (Filippenzen 4:4) lied     Gezang 125:1,4  O kom, o kom, Immanuël lezing gebod           vanuit Romeinen 12:9-21 gebed om verlichting met de Heilige Geest  lied    Evangelische Liedbundel 454:1,2 Jezus zegt, dat […]

Preek over 2 Petrus 3:1-15a op zondagavond 6 december 2020 (tweede adventszondag, voortzetting en dankzegging heilig avondmaal)

door

orgelspel welkom door ouderling van dienst stil gebed votum en groet openingstekst        ‘Wat heb ik dan te verwachten, Heer? Mijn hoop is alleen op U gevestigd.’  (Psalm 39:8) lied           Psalm 130:3,4 Ik heb mijn hoop gevestigd  voortzetting Heilig Avondmaal   lofprijzing                 Psalm 103:9 citeren    gebed om de verlichting met de Heilige Geest […]

Preek over Jesaja 40:10,11 op zondagmorgen 6 december 2020 (tweede adventszondag en viering heilig avondmaal)

door

orgelspel welkom en mededelingen  aansteken van adventskaarsen en gedichtje door Tom van der Schoot  stil gebed votum en groet  openingstekst         ‘Blaas op de ramshoorn en de trompetten, juich als de HEER, uw koning, verschijnt.’ (Psalm 98:6) lied     Psalm 100:1,2,4 gebed om de verlichting met de Heilige Geest  kindermoment Gisteren was het 5 december hè… Hebben […]