Preken van november 2020

4 Items

Preek over Prediker 12:1-8 op zondagmorgen 22 november 2020 (Eeuwigheidszondag)

door

orgelspel welkom en mededelingen stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na.’ (Openbaring 14:13) lied                             Gezang 290:1,2,4,6  geloofsbelijdenis    met de woorden van zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus gebed om […]

Preek over Romeinen 5:2b-4 op woensdagavond 4 november 2020 (Dankdag)

door

welkom en mededelingen door ouderling van dienst lied           Psalm 136:1,12,13 votum en groet openingstekst         ‘Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.’ (1 Thessalonicenzen 5:18) lied           Hemelhoog 554 Dank U voor deze nieuwe morgen gebed om de […]

Preek over Galaten 5:22,23a op zondagmorgen 1 november 2020

door

welkom en mededelingen  stil gebed  votum en groet openingstekst        ‘Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen.’ (Johannes 15:5) lied     Hemelhoog 2 Welzalig de man die niet wandelt lezing gebod   vanuit Matteüs 7:12-21 gebed kindermoment Kijk, wat ik […]