Preken van januari 2024

4 Items

Preek over Lukas 4:14-30 op zondagmorgen 28 januari 2024 (Schoolkerkdienst)

door

Orgelspel  Welkom en afkondigingen  Zingen (met orgel)             Psalm 87:1,4 ‘Op Sions berg sticht God zijn heilige stede’ Stil gebed Votum en groet Aanvangstekst       ‘Laat mij elke ochtend uw liefde zien. Zeg me wat ik moet doen, want op U vertrouw ik, naar U verlang ik.’ (Psalm 143:8) Zingen (samen met combo)       Lied 216 ‘Dit […]

Preek over Glas 52 Andreas op zondagmiddag 21 januari 2024 (Goudse Glazendienst)

door

inleidend orgelspel           ‘Christus wandelt langs de straten’ – A.C. Schuurman (1904-1998) welkom en mededelingen zingen                       Psalm 149: 1, 2, 3 stil gebed votum en groet       aanvangstekst        ‘Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij elke last van ons afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken, en vastberaden de […]

Preek over Efeze 2:14a op zondagmorgen 14 januari 2024 (doopdienst)

door

aanvangslied          Psalm 105:3 God, die aan ons zich openbaarde stil gebed  votum en groet openingstekst         ‘Vrede, vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij – zegt de HEER -, Ik zal genezing brengen.’ (Jesaja 57:19) zingen (met combo)         Hemelhoog 502 In het water van de doop de dopeling wordt binnengebracht lezing doopformulier en gebed beantwoorden […]

Preek over Lukas 2:18,19 op zondagavond 31 december 2023 (oudjaar)

door

orgelspel  welkom en mededelingen door ouderling van dienst  zingen           Lied 90a:1,5,6 ‘O God, die droeg ons voorgeslacht’ stil gebed  votum en groet openingstekst         ‘Zalig de mens die in het onderricht van de ENE behagen heeft, diens onderricht spelt hij, de dag door en de nacht.’ (Psalm 1:2 uit de Naardense Bijbel) zingen           Psalm 1:1,2 ‘Gezegend […]