Lukas

10 Items

14 februari 2016 ochtend: Lukas 9:23

door

Gemeente van Jezus Christus, Het is alweer heel wat jaren geleden. Op vakantie in de Achterhoek deden we een stadswandeling door Borculo en we kwamen langs een pottenbakker. ‘Bijbels georiënteerd’ als we zijn, liepen we naar binnen. Dit was niet zomaar een pottenbakker. Wat een prachtige dingen waren er van zijn draaischijf gerold. Echt een […]

24 januari 2016 avond: Lucas 6:36-49

door

Op de 24e januari stond de avondmaalstafel centraal in onze kerk. Daar worden we genodigd om de maaltijd van de Heer te vieren.
Zo mogen we gedenken wat Jezus voor ons deed, mogen we de verbondenheid beleven met Hem en met elkaar en mogen we vooruitzien naar zijn heerlijke toekomst.
We lezen opnieuw uit het Lukas-evangelie, uit hoofdstuk 6, waar Lukas’ versie van de Bergrede te vinden is: die prikkelende preek die Jezus hield. We staan dan stil bij die ontdekkende woorden over oor- en veroordelen. Is dit een pleidooi voor tolerantie en vrijblijvendheid of juist niet? Actueel genoeg dus.

17 januari 2016 middag: Lukas 3:21-38

door

We lezen verder in Lukas 3, over de doop van Jezus en zijn geslachtsregister. Maar is dat laatste niet een dorre en saaie bedoeling?? Genealogie is toch voor hobbyisten?!
We hopen met elkaar te ontdekken dat het geslachtsregister van Jezus ook Evangelie is, en dat het minder dor en saai is dan het op het eerste gezicht oogt…

24 januari 2016 ochtend: Lukas 5:30-32

door

Op de 24e januari stond de avondmaalstafel centraal in onze kerk. Daar worden we genodigd om de maaltijd van de Heer te vieren.
Zo mogen we gedenken wat Jezus voor ons deed, mogen we de verbondenheid beleven met Hem en met elkaar en mogen we vooruitzien naar zijn heerlijke toekomst.
We lezen opnieuw uit het Lukas-evangelie, uit 5:27-32, waarin het gaat over Jezus die zich voorstelt als een arts die niet gekomen is voor gezonde, maar voor zieke mensen.

24 december 2015, kerstavond: Gezang 143

door

openingstekst       ‘Zie, de jonge vrouw zal zwanger worden en een zoon baren, en roepen zal zij als zijn naam: Immanoe El, – met ons is God!’ (Jesaja 7:14b)) schriftlezing          Lukas 2:1-20 deel 1 liedpreek Gemeente van Jezus Christus, ‘Stille Nacht’ is een echte klassieker. Ik heb wel eens horen zeggen: ‘Als dat lied niet […]