Preken van september 2019

4 Items

Preek over Glas 27 ‘De Farizeeër en de tollenaar’ uit de Sint-Jan op zondagmiddag 29 september 2019 (Goudse Glazendienst)

inleidend orgelspel           ‘Vater unser im Himmelreich’ – H. Scheidemann welkom en mededelingen zingen (a capella)          Psalm 65:1 stil gebed votum en groet aanvangstekst        ‘Gelukkig wie door U is gekozen en U mag naderen, hij mag wonen in uw voorhoven. Wij genieten het goede van uw huis.’ (Psalm 65:5a) zingen                       […]

Preek over 1 Korinthe 12:12-27 op zondagmorgen 22 september 2019 (startdienst)

zingen           Psalm 133:1,3 stil gebed votum en groet openingstekst        ‘Dankzij Christus hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God.’ (Efeze 2:18-19) zingen (met combo)          Opwekking 194 ‘U maakt ons één’ lezing […]

Preek over Exodus 4:27-5:9 op zondagmorgen 8 september 2019 (bevestiging ambtsdragers)

aanvangslied          Psalm 118:1 stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Christus is het die ​apostelen​ heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, ​herders​ en leraren, om de ​heiligen​ toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van ​Christus​ opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de ​Zoon van God​ […]