Preken van oktober 2022

4 Items

Preek over Openbaring 22:1,2 op zondagmorgen 16 oktober 2022 (doopdienst)

door

orgelspel  mededelingen  zingen (met combo)         Hemelhoog 502 ‘In het water van de doop’ stil gebed  votum en groet aanvangstekst  ‘Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit’ (Genesis 2:10a) ‘Jezus riep: “Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken! ‘Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij […]

Preek over Psalm 71:1-8/14-18 en 1 Timoteüs 5:1-8 op zondagmorgen 9 oktober 2022 (diaconale zondag)

door

orgelspel welkom en mededelingen  zingen           Lied 154b:1,7,8 ‘Heel de schepping, prijs de Heer’ stil gebed  votum en groet openingstekst        ‘… van de moederschoot af door Mij gedragen, door Mij gekoesterd vanaf de geboorte: Tot in je ouderdom blijf Ik dezelfde, tot in je grijsheid zal Ik je steunen. (Jesaja  46:3b,4a). zingen           […]

Preek over Openbaring 21:9-27 op zondagavond 2 oktober 2022 (voortzetting en dankzegging heilig avondmaal)

door

orgelspel welkom en mededelingen   zingen          Psalm 68:9 stil gebed  openingstekst         ‘Jeruzalem zal zijn hoogverheven plaats behouden. Van de Benjaminpoort aan de oude poort, de Hoekpoort, en van de Chananeltoren, zal de stad bewoond zijn. Jeruzalem zal weer een veilige woonplaats zijn, want er zal nooit meer vernietiging over worden afgeroepen.’ (Zacharia 14:10-11) zingen                       Hemelhoog […]

Preek over Jesaja 55:1,2a op zondagmorgen 2 oktober 2022 (viering heilig avondmaal)

door

orgelspel welkom en mededelingen  zingen           Lied 273:1,5 ‘Looft God, die zegent al wat leeft’ stil gebed votum en groet aanvangstekst       God is de bron, de klare wel, springader voor heel Israël, uit Hem vloeit louter zegen. (Psalm 68:9 ber.) zingen           Psalm 27:7 gebed om de verlichting met de Heilige Geest  kindermoment  Kijk wat ik […]