Preken van oktober 2019

2 Items

Preek over Jesaja 25 en Openbaring 19 op zondagavond 13 oktober 2019 (voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal)

zingen           Psalm 65:1 stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Gedenkt aan de wonderen, die Hij heeft gedaan, zijn tekenen en de oordelen van zijn mond.’ (Psalm 105:5) zingen           Psalm 65:2,3 voortzetting Heilig Avondmaal  aan tafel werd gelezen Openbaring 21:9-14 (22) en gezongen Gezang 441:2 gebed om de verlichting met de Heilige Geest schriftlezingen        Jesaja […]

Preek over Lukas 15:1-7 op zondagmorgen 13 oktober 2019 (viering Heilig Avondmaal)

aanvangslied          Psalm 107:1 stil gebed votum en groet openingstekst         ‘U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand.’  (Psalm 23:5a) zingen      Psalm 107:3 gebed om de verlichting met de Heilige Geest kindermoment schriftlezing                        Lukas 15:1-7 zingen           Gezang 50:1,2 verkondiging […]