Preken van juli 2023

3 Items

Preek over Romeinen 15:4 op zondagmorgen 9 juli 2023 (doopdienst)

door

welkom en mededelingen  zingen           stil gebed  votum en groet openingstekst         ‘Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel.’ (Hebreeën 6:18b, 19a) zingen Psalm 8:2,3 de dopeling wordt binnengebracht lezing […]

Preek over de hemel op zondagavond 2 juli 2023 (voortzetting en dankzegging heilig avondmaal)

door

welkom en mededelingen zingen           Psalm 139:1 ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’ stil gebed votum en groet openingstekst         Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge Hij vanuit zijn rijke luister u innerlijke kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw […]