Preken van december 2017

5 Items

Preek over ‘kwetsbaar’ op Eerste Kerstmorgen 2017

zingen                   Joh. de Heer 446:1,5 stil gebed votum en groet aanvangstekst       ‘Wat in de ogen van de mensen zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen.’ (1 Korinthe 1:27b) zingen          Gezang 134:1,2 lezing van het gebod   uit Filippenzen 2:1-11 solo Cantabile       A Hallelujah Christmas gebed zingen         kinderlied Hemelhoog 125 ‘Als je veel van […]

Preek over ‘Mysterie – kerst met Paulus’ in de kerstnachtdienst van 2017

zingen                   Evangelische Liedbundel 106:1,2 ‘Midden in de winternacht’ stil gebed votum en groet aanvangstekst   ‘Met het oog op u heeft God mij die dienende taak toevertrouwd, opdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt: het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn ​heiligen​ onthuld is. Aan hen […]

Preek over Lukas 1:68 op zondagavond 10 december (tweede adventszondag dankzegging Heilig Avondmaal)

zingen         Psalm 105:1 stil gebed votum en groet openingstekst        ‘Een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft Zijn volk bezocht.’ (Lukas 7:16, Statenvertaling) zingen  Gezang 132 voortzetting Heilig Avondmaal lezen aan tafel Jesaja 65:17-19 zingen aan tafel Gezang 281:1,3 dankgebed en gebed om verlichting met de Heilige Geest schriftlezing  Lukas 1:66-80 zingen          Gezang 67:1,3 tekstlezing   […]

Meditatie over Lukas 1:46 op zondagmorgen 10 december 2012 (tweede adventszondag en viering Heilig Avondmaal)

aanvangslied         Gezang 120:1 stil gebed votum en groet openingstekst ‘Loof de HEER, want Hij is goed – eeuwig duurt zijn trouw.’ (Psalm 136:1) zingen          Psalm 136:1,12,13 gebed om de verlichting met de Heilige Geest kindermoment schriftlezing   Lukas 1:46-55 zingen          Gezang 66:1,3 tekstlezing   ‘Maria zei: Mijn ziel prijst en looft de Heer.’(Lukas […]

Preek over Lukas 1:24,25 op zondagmorgen 3 december (eerste adventszondag)

zingen         Gezang 127:1 stil gebed votum en groet openingstekst        ‘Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God, van Hem is mijn heil.’ (Psalm 62:1) zingen          Psalm 62:1 de biechtspiegel (aan de hand van de Tien Woorden) Een spiegel, voor persoonlijke bezinning Waar kan ik in mijn leven van op aan? Waar ben ik bang voor? […]