Preken van mei 2016

3 Items

Preek n.a.v. Gouds Glas nr. 26 ‘Ontzet van Samaria’

De orde van dienst: zingen          Lied 146a:1 uit het Nieuwe Liedboek stil gebed votum en groet      zingen                    Lied 146a:6,7 uit het Nieuwe Liedboek gebed om de verlichting met de Heilige Geest samenvatting van 2 Koningen 6:24-7:2 Vandaag in deze Goudse Glazendienst staat dus glas 26 centraal, met als titel ‘het ontzet van Samaria.’ Dit […]

Preek over Openbaring 2:8-11 op zondagmorgen 22 mei 2016 (Zondag voor de Vervolgde Kerk)

De orde van dienst zingen                   Psalm 33:2 stil gebed votum en groet aanvangstekst       ‘Denk aan wat Ik gezegd heb: een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben Mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen.’ (Johannes 15:20a) zingen          Psalm 142:1,3,5,6,7 lezing van het gebod       uit Romeinen 12:9-21 zingen         Evangelische Liedbundel 217 gebed […]

Preek over Johannes 15:5 op zondagmorgen 15 mei 2015 (Pinksteren en belijdenisdienst)

de orde van dienst: welkom en mededelingen zingen                   Psalm 149:1 stil gebed votum en groet aanvangstekst       ‘Ik zal water gieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn Geest uitgieten over je nazaten en mijn zegen over je telgen.’ (Jesaja 44:3) zingen                   Joh. de Heer 57:1 en 2 gebed om de […]