Preken van november 2021

4 Items

Preek over Openbaring 8:1-5 op zondagmorgen 21 november 2021 (laatste zondag van het kerkelijk jaar)

door

orgelspel  welkom en mededelingen  zingen           Psalm 62:1 stil gebed  votum en groet openingstekst         ‘Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen […]

Preek t.g.v. de Diaconale Zondag op zondagmorgen 14 november 2021

door

orgelspel welkom en mededelingen zingen Psalm 146:1 stil gebed votum en groet openingstekst ‘De HEER heeft de rechtvaardigen lief, de HEER beschermt de vreemdelingen, wezen en weduwen steunt Hij.’ (Psalm 146:8c, 9a) zingen           Psalm 146:4,5 lezing gebod  uit Jakobus 1:19-27 zingen (met combo)   Hemelhoog 796 Licht aan (1 door combo, 2 en 3 gezamenlijk) gebed […]

Preek over Openbaring 7:9-17 op zondagavond 7 november 2021

door

orgelspel afkondigingen zingen          Psalm 72:1 stil gebed openingstekst         ‘En zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan.’ (Handelingen 14:22, Herziene Statenvertaling) zingen                       Gezang 409:1,4 gebed om de verlichting met de Heilige Geest  schriftlezing               Openbaring […]

Preek over Openbaring 7:1-8 op zondagmorgen 31 oktober 2021 (doopdienst)

door

orgelspel  mededelingen  zingen           Psalm 100:1,4 stil gebed  votum en groet aanvangstekst        ‘Zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Christus ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons. En Hij, die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God, die ons ook verzegeld heeft.’ (2 […]