Preken van december 2023

5 Items

Preek over Johannes 1:14a op kerstmorgen 25 december 2023

door

orgelspel afkondigingen zingen           1) Lied 487 ‘Eer zij God in onze dagen’  2) Hemelhoog 129 ‘Er is een kindeke’ stil gebed votum en groet aanvangstekst        ‘Ongetwijfeld is dit het grote geheim van ons geloof: Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam…’ (1 Timoteüs 3:16a) zingen           Lied 477:1,3,5 ‘Komt allen tezamen’       lezing […]

Preek over ‘Als alles duister is…’ op kerstavond 24 december 2023

door

orgelspel  welkom en mededelingen zingen (met combo) Hemelhoog 413 ‘Als alles duister is’    stil gebed votum en groet aanvangstekst        ‘Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.’ (Johannes 1:5) zingen           Lied 476:1,2 ‘Nu zijt wellekome’ schriftlezing 1         Jesaja 8:19-9:6  zingen  Lied 482:1,3 ‘Er is uit ’s werelds […]

Preek over Matteüs 7:1 op zondagmorgen 10 december 2023 (diaconale zondag/gevangenenzondag)

door

welkom en mededelingen  zingen Psalm 107:5,7 ‘Zij die in boeien lagen’  stil gebed  votum en groet openingstekst    ‘Ik was naakt en jullie kleedden Mij. Ik was ziek en jullie bezochten Mij, Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe.’ (Matteüs 25:36) zingen (met combo)         Hemelhoog 706 Licht aan             lezing gebod    aan de […]

Preek over Lucas 1:68 op zondagavond 3 december 2023 (1e advent, voortzetting + dankzegging heilig avondmaal)

door

zingen           Psalm 72:1 ‘Geef, Heer, de koning uwe rechten’ stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft Zijn volk bezocht.’ (Lukas 7:16 Statenvertaling) zingen           Lied 473 ‘Er is een roos ontloken’ voortzetting Heilig Avondmaal  lezen aan tafel        Jesaja 25:6-9 zingen aan tafel      Lied 871:1,4 ‘Jezus zal heersen […]

Preek over Lucas 1:18a op zondagmorgen 3 december 2023 (1e advent, viering Heilig Avondmaal)

door

zingen           Psalm 62:1  ‘Mijn ziel is stil tot God mijn Heer’ stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Scheurde U maar de hemel open om af te dalen!’ (Jesaja 63:19b) zingen           Lied 441:1,2 ‘Hoe zal ik U ontvangen’ gebed om de verlichting met de Heilige Geest        kinderen gaan naar de kindernevendienst   schriftlezing             Lukas […]