Preken van juni 2016

4 Items

Overdenking over 2 Timoteüs 3:14-17 op zondagmorgen 26 juni 2016 in GGZ Rivierduinen te Gouda

De orde van dienst: Informele begroeting door een lid van de commissie Overdracht van het woord aan de voorganger Moment van stilte/stil gebed, inkeer tot God Aansteken paaskaars      Zingen         Gezang 289:1 Votum en groet               Zingen          Psalm 25:2 Geloofsbelijdenis Zingen         Evangelische Liedbundel 279 Gebed Schriftlezing 2 Timoteüs 3:14-17 Zingen          Psalm 119:40 Overdenking         Thema: […]

Preek over Psalm 116:12 op zondagavond 12 juni 2016 (voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal)

de orde van dienst: zingen         Psalm 95:1 stil gebed votum en groet     aanvangstekst       ‘O God! Op mij zijn uw geloften; ik zal U dankzeggingen vergelden.’ (Psalm 56:13 NBG-vertaling) zingen          Gezang 318:1,5,9,10 voortzetting Heilig Avondmaal lezen aan tafel       Romeinen 5:15-17 zingen aan tafel     Gezang 446:6 gebed om de verlichting met de Heilige Geest schriftlezing           […]

Meditatie over Psalm 116:1-9 op zondagmorgen 12 juni 2016 (viering Heilig Avondmaal)

De orde van dienst aanvangslied         Psalm 136:1,2 stil gebed votum en groet     zingen          Gezang 319:1,4,5 gebed om de verlichting met de Heilige Geest kindermoment Vandaag is het avondmaal. En dan vertel ik graag ook iets aan jullie. Vandaag wil ik het over deze potjes hebben. Waar zouden die voor zijn? Daar kunnen mensen geld in […]

Preek over 1 Korinthe 11:27,28 op zondagmorgen 5 juni 2016 (voorbereiding Heilig Avondmaal)

De orde van dienst: zingen          Gezang 314:1,3 stil gebed votum          en groet openingstekst        ‘Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf.’ (2 Korinthe 13:5) zingen          Psalm 66:1,3 lezing van het gebod des Heren         vanuit Deuteronomium 30:11-20 zingen          Gezang 7:4 gebed om de verlichting met de Heilige Geest zingen          ELB […]