Preken van maart 2019

4 Items

Preek over Lukas 9:28-36 op zondagmorgen 24 maart 2019 door prop. Eva Bruggeman

Orde van dienst Orgelspel Mededelingen Zingen psalm 5: 1, 3, 6 en 7 Stil gebed, votum Openingstekst Zingen met combo EL 382: Heer uw licht en uw liefde schijnen Wetslezing Zingen psalm 25: 1, 2 Gebed om verlichting met de Heilige Geest Zingen met combo EL 203: Genade zo oneindig groot Kindermoment, kinderen naar de […]

Preek over Jozua 20 op zondagmorgen 17 maart 2019

zingen           Psalm 33:7 stil gebed votum en groet openingstekst  ‘Nu wij een hooggeplaatste ​hogepriester​ hebben die de hemel is doorgegaan, ​Jezus, de ​Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de ​hogepriester​ die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, […]

Preek over 2 Koningen 6:1-7 op woensdagavond 13 maart 2019 (Biddag voor Gewas en Arbeid)

aanvangslied          Evangelische Liedbundel 297:1,3 stil gebed votum en groet aanvangstekst        Onze ziel verwacht de HERE, Hij is onze hulp en ons schild. (Psalm 33:20) zingen           Psalm 33:7,8 geloofsbelijdenis   met zondag 45 van de Heidelbergse Catechismus zingen  Gezang 465:1 gebed om de verlichting met de Heilige Geest schriftlezing             2 Koningen 6:1-7 zingen           Gezang 350 verkondiging […]

Preek over Jozua 11:16-23 op zondagmorgen 10 maart 2019

zingen           Psalm 99:1 stil gebed votum en groet openingstekst        ‘Verheven is de HEER boven alle volken. Uw naam moeten zij loven, zo groot en geducht. Heilig is Hij.’  (Psalm 99:2b, 3) zingen           Psalm 99:2,3 lezing van het gebod       uit Romeinen 12 zingen (met combo)          Evangelische Liedbundel 312 ‘Jezus vol liefde’ gebed om […]