Preken van oktober 2020

3 Items

Preek over Spreuken 4:23 op zondagavond 4 oktober 2020 (voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal)

door

orgelspel welkom door ouderling van dienst stil gebed votum en groet openingstekst        ‘Wijs mij uw weg, HEER, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid, vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.’ (Psalm 86:11) zingen           Psalm 63:1,2 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat voortzetting Heilig Avondmaal   lofprijzing                 Psalm 118:10 (ber.)  gebed om de […]

Preek over Klaagliederen 3:22,23 op zondagmorgen 4 oktober 2020 (viering Heilig Avondmaal)

door

orgelspel welkom en mededelingen  stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen.’ (Psalm 25:6) zingen           Evangelische Liedbundel 302:1,3,4 Heer, ik kom tot U gebed om de verlichting met de Heilige Geest kindermoment Kijk wat ik heb meegenomen. Wat is dat? Een mondkapje. Inderdaad, kijk maar. Waar […]