Preken van augustus 2017

3 Items

Preek over Romeinen 7:9-26 op zondagavond 27 augustus 2017

zingen         Psalm 65:1 stil gebed votum en groet openingstekst        ‘Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt.’ (Galaten 5:17) zingen          Psalm 65:2,3 gebed schriftlezing Romeinen 7:9-26 […]

Preek over ‘vriendschap’ op zondagmorgen 13 augustus 2017

zingen         Gezang 319:1,2,3 stil gebed votum en groet         openingstekst       ‘De HEER is een vriend van wie Hem vrezen, Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.’ (Psalm 25:14). zingen         Psalm 25:6,7 lezing van het gebod       uit Filippenzen 4 (4-9) gebed om verlichting met de Heilige Geest zingen  (kinderlied)            Evangelische Liedbundel 459 ‘Lees […]