Preken van augustus 2022

2 Items

Kinderpreek over Johannes 20:1-2;11-18 op zondagmorgen 21 augustus 2022 (afsluiting VBW)

door

Welkom en afkondigingen  Zingen          Gezang 1:1,2 ‘God heeft het eerste woord’ Stil gebed    We worden nu stil, zodat iedereen stil met God kan praten Votum en groet Aanvangstekst (weektekst VBW)   ‘Als je de belangrijkste wilt zijn, moet je de anderen dienen.’ (Markus 10:43) Terugblik op het programma van de kids  Zingen (met muziekgroep)         ‘Alles andersom’ […]

Preek over Openbaring 19:11-21 op zondagmorgen 14 augustus 2022

door

orgelspel  welkom en mededelingen  zingen                       Psalm 99:1 stil gebed votum en groet aanvangstekst        ‘Groot is de HEER op Sion, verheven is Hij boven alle volken. Uw naam moeten zij loven, zo groot en geducht. Heilig is Hij. Machtige koning, die het recht bemint.’ (Psalm 99:2-4a) zingen                       Psalm 99:2,3 lezing van het gebod des Heren […]