Preken van november 2017

4 Items

Preek over Psalm 56:9b op zondagmorgen 26 november 2017 (laatste zondag van het kerkelijk jaar)

zingen         Psalm 146:1,3 stil gebed votum en groet openingstekst       ‘Toch ziet U de pijn en het verdriet, U merkt het op en weegt het in uw hand.’  (Psalm 10:14a) zingen                            Psalm 121:1,2 uit de Oude Berijming gebodslezing       uit 1 Thessalonicenzen 5:4-11 cantorij ‘Cantabile’ zingt    Opwekking 687 ‘Heer, wijs mij uw weg’ gebed om verlichting met […]

Preek over 1 Petrus 2:11-25 op zondagmorgen 19 november 2017

zingen         Gezang 430:1,2 stil gebed votum en groet openingstekst  ‘Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.’ (Matteüs 5:16) zingen  (met combo)  Psalmen voor Nu 145 Ik adem om van U te zingen lezing van het gebod       uit Romeinen 12 zingen         Psalm 119:40 […]

Preek over Jesaja 58 op zondagmorgen 12 november 2017 (diaconale zondag)

zingen         Psalm 139:1,2 stil gebed votum en groet openingstekst   Dankzij Jezus kunnen we de juiste offers brengen om God te danken. Dat doen we door Hem steeds te prijzen in onze gebeden en liederen, en door elkaar te helpen en dingen met elkaar te delen. Dat zijn de offers waar God van houdt!’ (Hebreeën 13:15,16 […]

Preek over Exodus 33 op zondagmorgen 5 november 2017 (doopdienst)

afkondigingen aanvangslied         Psalm 105:1,3 stil gebed votum en groet openingstekst       ‘Wees niet bang, want Ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij!’ (Jesaja 43:1b) zingen         Zingende Gezegend 237:1,3 (op de melodie van Psalm 134) binnenbrengen van de dopeling lezing doopformulier en gebed beantwoorden van de doopvragen zingen                   […]