Preken van maart 2022

3 Items

Preek over Openbaring 12 op zondagmorgen 20 maart 2022

door

orgelspel mededelingen  zingen           Psalm 25:7  stil gebed votum en groet  aanvangstekst   ‘Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.’ (Genesis 3:15) zingen           Gezang 423:1,4 gebod des Heren   uit 1 Petrus 5 gebed om de verlichting met de Heilige […]

Preek over Openbaring 11 op zondagmorgen 13 maart 2022

door

orgelspel mededelingen zingen           Psalm 25:1 stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Op de verklaring van twee of drie getuigen staat de zaak vast.’ (Deuteronomium 19:15b) zingen           Hoe kan er in de wereld vrede zijn van Ria Borkent (mel. Psalm 119) gebod des Heren   uit Romeinen 12 zingen                       Gezang 481:3,4 gebed om de […]

Preek over Openbaring 10 op zondagmorgen 6 maart 2022

door

orgelspel mededelingen zingen           Psalm 91:1 stil gebed votum en groet openingstekst        ‘Keer U tot ons, HEER – hoe lang nog? Ontferm U over uw dienaren. Vervul ons in de morgen met uw liefde, laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen.’ (Psalm 90:13,14) zingen (met combo)         Hemelhoog 283 O Heer, de nacht komt […]