Preken van juni 2018

4 Items

Preek over Romeinen 12:1 op zondagavond 17 juni 2018 (voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal)

zingen           Gezang 303:1 stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Gods barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw!’ (Klaagliederen 3:22b,23) zingen           Gezang 303:2,5 voortzetting Heilig Avondmaal lezen aan tafel        Kolossenzen 2:6-10 zingen aan tafel      Psalm 116:6,8 gebed om de verlichting met de Heilige Geest schriftlezing            Romeinen 11:29-12:2 zingen           Psalm […]

Meditatie over Romeinen 11:36a op zondagmorgen 17 juni 2018 (viering Heilig Avondmaal)

aanvangslied         Psalm 81:1,2 stil gebed votum en groet openingstekst                 ‘Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.’ (Jesaja 55:8) zingen     Gezang 461:1,2,3,7 gebed om de verlichting met de Heilige Geest kindermoment Wat is dit? Een avondmaalsbeker. Waarvan is hij gemaakt? Van zilver. Dat is heel kostbaar. Hoe […]

Preek over 1 Petrus 5:9b op zondagmorgen 10 juni 2018 (belijdenisdienst)

welkom en mededelingen  zingen                   Psalm 149:1 stil gebed votum en groet aanvangstekst       ‘Met open armen zal Ik je weer ontvangen.’ (Jesaja 54:7b) zingen (met combo)        Hemelhoog 707 ‘Met open armen’ gebed om de verlichting met de Heilige Geest zingen (met combo)  Opwekking 733 ‘Tienduizend redenen’ kindermoment Hier in de kerk ben ik gewend om iets mee […]