Preken van juli 2017

2 Items

Preek over Psalm 87 op zondagmorgen 9 juli 2017 (doopdienst)

afkondigingen aanvangslied         Opwekking 599 stil gebed votum en groet Aanvangstekst  ‘Jezus zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.’’ (Markus 10:14) zingen         Gezang 335:1,2 de dopeling wordt binnengebracht lezing doopformulier en geloofsbelijdenis en gebed  beantwoorden van de doopvragen […]

Preek over Psalm 29 op zondagmorgen 2 juli 2017

zingen         Psalm 81:1 stil gebed votum en groet openingstekst        ‘Ik antwoordde u in de verborgenheid van de donder.’ (Psalm 81:8b) zingen          Psalm 81:6,8 lezing van de wet des Heren zingen          Psalm 81:9,11 gebed om de verlichting met de Heilige Geest zingen         kinderlied Evangelische Liedbundel 443 kindermoment Zo, dat is een tijdje geleden […]