Preken van september 2018

3 Items

Preek over Exodus 17:8-16 op zondagmorgen 16 september 2018 (startdienst)

zingen           Psalm 95:1,2 stil gebed votum en groet openingstekst         ‘De HEER zal voor jullie strijden.’  (Exodus 14:14a) zingen           Opwekking 764 ‘Zegekroon’ lezing van het gebod  uit Efeze 6 (‘de wapenrusting van God’) zingen           Opwekking 769 ‘Bouw uw koninkrijk’ gebed om de verlichting met de Heilige Geest        zingen          Opwekking 171 ‘Door mijn God zal ik strijdend voorwaarts gaan’ […]

Preek over Psalm 27:4 op zondagmorgen 9 september 2018

aanvangslied   Gezang 318:1,2 stil gebed votum en groet aanvangstekst          ‘Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij U loven (…) Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten, beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen.’ (Psalm 84:5,11) zingen      Gezang 318:5,7,8,10 lezing van het gebod van God         […]

Preek over Jesaja 35:1,2a op zondagmorgen 2 september 2018 (doopdienst)

mededelingen aanvangslied          Psalm 90:1 stil gebed votum en groet aanvangstekst        ‘De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou Ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?’ Psalm 27:1) zingen           Opwekking 334 de dopelingen wordt binnengebracht lezen van doopformulier doopgebed doopvragen zingen (met combo)   Opwekking 733 kindermoment Wie […]