Preken van april 2022

6 Items

Preek over Openbaring 14:12,13 op zondagmorgen 24 april 2022

door

orgelspel  welkom en mededelingen  zingen           Psalm 98:1  stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Jubel voor God, onze sterkte.’ (Psalm 81:2a) zingen           Psalm 81:7 lezing van het gebod Uit 1 Johannes 3:18-24 zingen           Psalm 81:9,11  gebed om de verlichting met de Heilige Geest zingen (kinderlied)                        Evangelische Liedbundel 452 Jezus is de Goede Herder kindermoment […]

Preek over Marcus 16:3,4 op zondagmorgen 17 april 2022 (Eerste Paasdag)

door

orgelspel welkom en afkondigingen  zingen           Psalm 118:1,8 stil gebed       votum en groet openingstekst         Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt!’ (1 Korinthe 15:20a) zingen (met combo)  Juicht, want Jezus is Heer (medley) lezing van het gebod    uit Kolossenzen 3 zingen (met combo)         Agnus Deï van Sela  gebed      kindermoment    dat bestaat deze keer uit een […]

Preek over Lucas 23:50-55 op Goede Vrijdagavond 15 april 2022

door

orgelspel zingen  Gezang 177:1,6  stil gebed  votum en groet openingstekst       ‘Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der levenden, om de zonden van mijn volk werd hij geslagen. Hij kreeg een graf bij misdadigers, zijn laatste rustplaats was bij de rijken; […]

Meditatie over Marcus 15:33-39 tijdens de vesper op donderdagavond 14 april 2022 in de Oostpoort (Stille Week)

door

stil gebed (staande) votum en groet openingsverzen voorganger: O Heer, God van mijn bevrijding, een dag lang schreeuwde ik, bij nacht nog stond ik tegenover U allen: Laat komen voor uw aanschijn mijn gebed, neig uw oor tot mijn geroep! zingen           Psalm 22:7,8 gebed schriftlezing                        Marcus 15:33-39 Gemeente van Jezus Christus, In één van zijn […]

Meditatie over Matteüs 27: 33-44 tijdens de vesper op maandagavond 11 april (Stille Week)

door

stil gebed (staande) votum en groet openingsverzen voorganger: Behoed mij, God, ik schuil bij U. allen: Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van Hem komt mijn redding. zingen           Psalm 22:1,2 gebed  schriftlezing                        Matteüs 27: 33-44 overweging Crucifix/target luidt de titel van dit kunstwerk van Jacques Frenken. We zien de gekruisigde Jezus op een […]

Preek over Openbaring 13 op zondagmorgen 10 april 2022

door

orgelspel welkom en mededelingen zingen           Psalm 24:1  stil gebed votum en groet openingstekst ‘HEER, houd u niet ver van mij, mijn sterkte, snel mij te hulp. Bevrijd mijn ziel van het zwaard, mijn leven uit de greep van die honden. Red mij uit de muil van de leeuw, behoed mij voor de hoorns van de wilde […]