Preken van februari 2017

2 Items

Preek over Marcus 10:14b op zondagmorgen 19 februari 2017 (doopdienst)

welkom en mededelingen aanvangslied         Evangelische Liedbundel 278 stil gebed votum en groet     openingstekst       ‘Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U een sterk fundament gelegd.’ (Psalm 8:3 HSV) zingen          Opwekking 518 de dopeling wordt binnengebracht lezing doopformulier en doopgebed beantwoorden van de doopvragen zingen Voorzichtig Licht van A.F. Troost 111:1,2 (melodie van […]