Preken van januari 2021

4 Items

Preek over Matteüs 5:17-20; 38-48 op zondagmorgen 24 januari 2021

door

welkom en mededelingen  stil gebed votum en groet  openingstekst ‘Geef, o God, uw wetten aan de koning, uw gerechtigheid aan de koningszoon. Moge hij uw volk rechtvaardig besturen, uw arme volk naar recht en wet. Mogen de bergen vrede brengen aan het volk en de heuvels gerechtigheid.’ (Psalm 72:1-3) lied (van Nederland Zingt)    Psalm […]

Preek over Glas 16 ‘Jezus eerste prediking’ in de Goudse Glazendienst op zondagmiddag 17 januari 2021 in de Sint-Jan

door

Musica pro Deo (orgel):  ‘Herr Christ, der einig Gottes Sohn’ – Johann Sebastian Bach (1685-1750) Welkom en afkondigingen   Stil gebed Votum en groet       Lied     Gezang 166:3,4 Gebed om de verlichting met de Heilige Geest Gezongen Evangelielezing door cantorij (evangeliemotet) ‘Non habemus vinum’ a 6 – Stefano Bernardi (1577-1637) Schriftlezing 2                    Johannes 5:30-38 Introductie op […]

Preek over Matteüs 5:1-16 op zondagmorgen 10 januari 2021

door

orgelspel welkom en mededelingen  stil gebed  votum en groet    openingstekst   ‘Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de […]

Preek over Psalm 71:3a op 31 december 2020 (oudjaarsdienst)

door

orgelspel welkom en mededelingen door ouderling van dienst stil gebed  votum en groet openingstekst         ‘Zij – dat is Israël tijdens de woestijnreis – zij dronken uit de geestelijke rots die hen volgde – en die rots was Christus.’ (1 Korinthe 10:4b) zingen           Psalm 62:1,5 gebed om de verlichting met de Heilige Geest  schriftlezing            Psalm […]