Preken van mei 2018

4 Items

Preek over 1 Petrus 5:5b-6 op zondagmorgen 27 mei 2018

zingen         Psalm 146:1,4 stil gebed votum en groet openingstekst       ‘Er zijn dus drie getuigen; de Geest, het water en het bloed, en het getuigenis van deze drie is eensduidend.’  (1 Johannes 5:7,8) zingen  (met combo)       Opwekking 159 lezing van het gebod    uit Filippenzen 2:1-11 zingen (met combo)        Evangelische Liedbundel 304 gebed […]

Preek over Handelingen 2:3 op zondagmorgen 20 mei 2018 (eerste pinksterdag)

afkondigingen zingen                   Joh. de Heer 57 stil gebed votum en groet aanvangstekst       ‘Johannes zei tot hen: Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met […]

Preek over 1 Petrus 4:12-19 op zondagavond 13 mei 2018

zingen         Psalm 68:1 stil gebed votum en groet aanvangstekst       Jezus zei: ‘Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug.’ (Johannes 14:18) zingen                    Gezang 234 gebed om de verlichting met de Heilige Geest schriftlezing          1 Petrus 4:12-19 zingen          Psalm 91:1,2 verkondiging Gemeente van Jezus Christus, De afgelopen […]