Preken van november 2016

4 Items

Preek over Psalm 51 op zondagavond 13 november 2016

zingen         Psalm 103:1 stil gebed votum en groet     openingstekst        ‘Verberg uw gelaat niet voor mij, wijs uw dienaar niet af in uw toorn. U bent mij altijd tot hulp geweest, verstoot mij                                               […]

Meditatie over Jesaja 40:8 op zondagmorgen 6 november 2013 in verzorgingshuis Gouwestein

zingen         Psalm 84:1 (NB) stil gebed votum en groet zingen         Psalm 84:2,3 (NB opnieuw) citeren! lezing van het gebod       uit Micha 6 zingen         Gezang 473:1,10 gebed schriftlezing           Jesaja 40:1-8 tekstlezing       Jes. 40:8 “Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van   onze God houdt eeuwig stand.” zingen     Psalm 103:8,9 (ob) verkondiging Wat […]

Preek over Handelingen 14:8-20 op woensdag 2 november (Dankdag voor Gewas en Arbeid)

zingen         Psalm 147:3 stil gebed votum en groet      openingstekst        ‘Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt God onder alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van u.’ (1 Thessalonicenzen 5;16-18) zingen         Lied 146:1,3,7 gebed om de verlichting met de Heilige Geest schriftlezing Handelingen 14:8-20 zingen          Hemelhoog […]