Preken van mei 2022

3 Items

Preek over Psalm 110:1,4 op donderdag 26 mei 2022 in de gezamenlijke dienst in de Oostpoort (Hemelvaartsdag)

door

orgelspel welkom en mededelingen zingen           Psalm 47:2  stil gebed votum en groet openingstekst         In de eerste Petrusbrief lezen we: ‘Jezus Christus, de Opgestane, is aan de rechterhand van God, is naar de hemel gegaan, terwijl engelen en machten en krachten Hem onderworpen zijn.’ (1 Petrus 3:22) geloofsbelijdenis    met de woorden van vraag en antwoord 49 […]

Preek over Openbaring 16 op zondagavond 22 mei 2022

door

orgelspel mededelingen zingen           Psalm 99:1 stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen voor de maaltijd nodigen en hen bedienen. Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of […]

Preek over Openbaring 15 op zondagmorgen 15 mei 2022

door

orgelspel welkom en mededelingen zingen           Gezang 319:1,3  stil gebed votum en groet aanvangstekst         ‘God, die aan ons zich openbaarde, regeert en oordeelt heel de aarde.’ (Psalm 105:3 ber.) zingen           Psalm 105:2,3 lezing van Tien Woorden uit Exodus 20 zingen           Psalm 105:18 gebed om de verlichting met de Heilige Geest kindermoment Allereerst een speciaal […]