Preken van maart 2020

2 Items

Preek over Matteüs 17:1-9 op zondagmorgen 8 maart 2020

zingen           Gezang 173:1,3 stil gebed votum en groet aanvangstekst ‘Toen wij u de glorierijke komst van onze ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus​ verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels – integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. Want Hij ontving van God, de Vader, eer en luister, toen de stem van de majesteitelijke luister […]