Preken van februari 2021

3 Items

Preek over Matteüs 7:1 op zondagmorgen 14 februari 2021

door

welkom en mededelingen  stil gebed  votum en groet openingstekst        ‘God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in Hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken.’ (Johannes 3:17-18a) lied (met combo)    Licht aan van Schrijvers voor Gerechtigheid     […]

Preek over Matteüs 6:25-34 op zondagavond 7 februari 2021 (voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal)

door

orgelspel  welkom door ouderling van dienst  stil gebed votum en groet openingstekst     ‘Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.’ (Filippenzen 4:6) zingen           Psalm 63:2,3 voortzetting Heilig Avondmaal   gesproken lofprijzing               uit Efeze 1:3-7 gebed om […]

Preek over Matteüs 6:14,15 op zondagmorgen 7 februari 2021 (viering Heilig Avondmaal)

door

orgelspel welkom en mededelingen  stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Maar bij U is vergeving, daarom eert men U met ontzag.’ (Psalm 130:4) lied     via Nederland Zingt             Gezang 322:1,5,6 lezing van het gebod des Heren           uit Efeze 4:25-32 lied (met orgel)       Psalm 133:1,3 gebed om de verlichting met de Heilige Geest  kindermoment Laat mij […]