Preken van 2022

110 of 43 items

Preek over Lucas 2:13,14 op kerstmorgen 2022

door

orgelspel afkondigingen  zingen                       Lied 477:1,2 ‘Komt allen tezamen’ stil gebed votum en groet aanvangstekst        ‘Gezegend Hij die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’ (Lukas 19:38) zingen           Hemelhoog 157 ‘Wij trekken in een lange stoet’ lezing van het gebod des Heren   uit Jakobus 3 […]

Overweging over ‘Een moderne kerst’ op kerstavond 2022

door

orgelspel  welkom en mededelingen  zingen           Lied 476:1, 3 ‘Nu zijt wellekome’ stil gebed votum en groet aanvangstekst        De profeet zegt: ‘Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven.’ (Jesaja 9:5a) zingen (met het combo) a) Hemelhoog 441 ‘Kom, vier het feest met mij’  b) Lied 484 ‘Go, tell it on the mountain’ schriftlezing […]

Preek over Rachab op zondagmorgen 11 december 2022 (derde advent)

door

orgelspel  welkom en mededelingen  zingen (met combo)                     ‘Als alles duister is’ van Sela/Taizé  stil gebed  votum en groet aanvangstekst        ‘Door het geloof ontving de hoer Rachab de verkenners gastvrij in haar huis en is ze niet met de ongehoorzame inwoners van haar stad omgekomen.’ (Hebreeën 11:31) zingen (met combo)         Lied 388 ‘Voor ieder van ons […]

Preek over Matteüs 1:6b op zondagavond 4 december 2022 (tweede advent en voortzetting/dankzegging Heilig Avondmaal)

door

orgelspel  welkom en mededelingen   zingen           Lied 440:1 ‘Ga, stillen in den lande’ stil gebed  openingstekst      Er is weer nieuwe hoop                                   Hij noemt u zijn beminden,                                     in ’t woord laat Hij zich vinden,                                     in […]

Preek over Ruth 4:13-22 en Matteüs 1:5b op zondagmorgen 4 december 2022 (tweede advent en viering Heilig Avondmaal)

door

orgelspel  welkom en mededelingen  zingen           Lied 441:1 ‘Hoe zal ik U ontvangen’ stil gebed votum en groet aanvangstekst        Zijn goedheid is als morgendauw:                                     elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. (Psalm 100:4 ber.) zingen           Psalm 100:1,4 gebed om de verlichting met de Heilige Geest  kindermoment Morgen is het 5 december hè… Het feest van […]

Preek over Openbaring 22:20-21 op zondagmorgen 20 november 2022 (Eeuwigheidszondag)

door

orgelspel  welkom en mededelingen  zingen           Psalm 139:1,4 stil gebed  votum en groet        openingstekst         (Jezus zegt:) ‘Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen.’ (Openbaring 3:11) lied                             Lied 280:1-5  lezing van gebod van God         uit Romeinen 12:9-17 zingen           Psalm 27:7 gebed om verlichting met […]

Preek over Exodus 14:1-9, 21-31 op zondagmorgen 6 november 2022 in Gouwestein

door

welkom en mededelingen   zingen           Gezang 14:1,2 uit het Liedboek voor de kerken 1973 ‘De Heer is mijn Herder’ stil gebed  votum en groet aanvangstekst        ‘Door de zee liep uw weg, door de wijde wateren uw pad, maar uw voetstappen bleven onzichtbaar.’ (Psalm 77:20) zingen           Psalm 77:7,8 uit de Oude Berijming ‘’k Zal gedenken hoe […]

Liedpreek over Lied 943 in de gezamenlijke dienst met wijkgemeente Oostpoort op 2 november 2022 (dankdag voor gewas en arbeid)

door

welkom en mededelingen aanvangslied          Psalm 138:1,4 stil gebed votum en groet  aanvangstekst      Gods goedheid houdt ons staande                                     zolang de wereld staat!                                     Houdt dan de lofzang gaande                                     voor God die leven laat. (Psalm 107:1 ber.) zingen           Psalm 107:1,10 gebed om de verlichting met de Heilige Geest  schriftlezing             Jesaja 40:21-31 zingen   Lied […]

Preek over Openbaring 22:1,2 op zondagmorgen 16 oktober 2022 (doopdienst)

door

orgelspel  mededelingen  zingen (met combo)         Hemelhoog 502 ‘In het water van de doop’ stil gebed  votum en groet aanvangstekst  ‘Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit’ (Genesis 2:10a) ‘Jezus riep: “Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken! ‘Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij […]

Preek over Psalm 71:1-8/14-18 en 1 Timoteüs 5:1-8 op zondagmorgen 9 oktober 2022 (diaconale zondag)

door

orgelspel welkom en mededelingen  zingen           Lied 154b:1,7,8 ‘Heel de schepping, prijs de Heer’ stil gebed  votum en groet openingstekst        ‘… van de moederschoot af door Mij gedragen, door Mij gekoesterd vanaf de geboorte: Tot in je ouderdom blijf Ik dezelfde, tot in je grijsheid zal Ik je steunen. (Jesaja  46:3b,4a). zingen           […]