Preken van 2016

110 of 46 items

Preek over Lukas 2:10 op Eerste Kerstdag 2016

zingen                   Psalm 98:1,2 stil gebed votum en groet aanvangstekst       ‘Laat de Heer uw vreugde blijven, ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.’ (Filippenzen 4:4) zingen          Gezang 138 gebod          uit 1 Thessalonicenzen 5:13b-24. solo cantorij Cantabile    Jesus the name gebed kinderlied    ‘Immanuël’ uit bundel Opwekking voor Kinderen 54 kindermoment Jongens en meisjes, ik heb vanmorgen iets […]

Preek over ‘kostbare kerst’ op kerstavond 24 december 2016

zingen                   Zingende Gezegend 136 ‘Wij trekken in een lange stoet’ stil gebed votum en groet aanvangstekst       ‘Wat ik je geef is kostbaarder dan het zuiverste goud, ik bied iets dat meer is dan het fijnste zilver.’ (Spreuken 8:19) zingen (met combo)                   ‘Kom vier het feest met mij’ van Sela gebed zingen (met combo)    Stille […]

Preek over Psalm 130:6a op zondagmorgen 11 december 2016 (derde adventszondag)

aanvangslied         Gezang 126:1,3 stil gebed votum en groet aanvangstekst       ‘Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER.’ (Psalm 27:14) zingen         Psalm 25:2 gebed van verootmoediging en schuldbelijdenis zingen         Psalm 25:3 genadeverkondiging uit 1 Johannes 1:8-2:2 zingen          Psalm 25:4 lezing van gebod   uit Romeinen 12:16-21 zingen          Psalm 25:6 gebed zingen (kinderlied) […]

Preek over Psalm 63:7-12 op zondagavond 4 december 2016 (voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal)

zingen          Gezang 120:4 stil gebed votum en groet                aanvangstekst       ‘Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij Hem schuilt.’ (Psalm 34:9) zingen          Psalm 34:4,9 voortzetting Heilig Avondmaal aan tafel werd gelezen 2 Petrus 3:13-15 en gezongen Gezang 290:1 gebed om de verlichting met de Heilige Geest schriftlezingen       Psalm […]

Meditatie over Psalm 63:1-6 op zondagmorgen 4 december 2016 (viering Heilig Avondmaal)

aanvangslied         Gezang 121:1 stil gebed votum en groet openingstekst        ‘Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, Hem te ontmoeten in zijn tempel.’ (Psalm 27:4) zingen          Psalm 27:2 gebed om de verlichting met […]

Preek over Psalm 51 op zondagavond 13 november 2016

zingen         Psalm 103:1 stil gebed votum en groet     openingstekst        ‘Verberg uw gelaat niet voor mij, wijs uw dienaar niet af in uw toorn. U bent mij altijd tot hulp geweest, verstoot mij                                               […]

Meditatie over Jesaja 40:8 op zondagmorgen 6 november 2013 in verzorgingshuis Gouwestein

zingen         Psalm 84:1 (NB) stil gebed votum en groet zingen         Psalm 84:2,3 (NB opnieuw) citeren! lezing van het gebod       uit Micha 6 zingen         Gezang 473:1,10 gebed schriftlezing           Jesaja 40:1-8 tekstlezing       Jes. 40:8 “Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van   onze God houdt eeuwig stand.” zingen     Psalm 103:8,9 (ob) verkondiging Wat […]

Preek over Handelingen 14:8-20 op woensdag 2 november (Dankdag voor Gewas en Arbeid)

zingen         Psalm 147:3 stil gebed votum en groet      openingstekst        ‘Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt God onder alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van u.’ (1 Thessalonicenzen 5;16-18) zingen         Lied 146:1,3,7 gebed om de verlichting met de Heilige Geest schriftlezing Handelingen 14:8-20 zingen          Hemelhoog […]

Preek over Psalm 50 op zondagmorgen 30 oktober 2016

aanvangslied         Gezang 328:1 stil gebed votum en groet aanvangstekst       ‘De naam van God wil ik loven met een lied, zijn grootheid met een lofzang prijzen. Dat behaagt de HEER meer dan offerdieren, dan stieren met hun horens en hoeven.’ (Psalm 69:31,32) zingen (met combo)        Psalmen voor Nu 145 lezing van gebod aan de hand van de […]