Preken van 2017

110 of 45 items

Preek over ‘kwetsbaar’ op Eerste Kerstmorgen 2017

zingen                   Joh. de Heer 446:1,5 stil gebed votum en groet aanvangstekst       ‘Wat in de ogen van de mensen zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen.’ (1 Korinthe 1:27b) zingen          Gezang 134:1,2 lezing van het gebod   uit Filippenzen 2:1-11 solo Cantabile       A Hallelujah Christmas gebed zingen         kinderlied Hemelhoog 125 ‘Als je veel van […]

Preek over ‘Mysterie – kerst met Paulus’ in de kerstnachtdienst van 2017

zingen                   Evangelische Liedbundel 106:1,2 ‘Midden in de winternacht’ stil gebed votum en groet aanvangstekst   ‘Met het oog op u heeft God mij die dienende taak toevertrouwd, opdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt: het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn ​heiligen​ onthuld is. Aan hen […]

Preek over Lukas 1:68 op zondagavond 10 december (tweede adventszondag dankzegging Heilig Avondmaal)

zingen         Psalm 105:1 stil gebed votum en groet openingstekst        ‘Een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft Zijn volk bezocht.’ (Lukas 7:16, Statenvertaling) zingen  Gezang 132 voortzetting Heilig Avondmaal lezen aan tafel Jesaja 65:17-19 zingen aan tafel Gezang 281:1,3 dankgebed en gebed om verlichting met de Heilige Geest schriftlezing  Lukas 1:66-80 zingen          Gezang 67:1,3 tekstlezing   […]

Meditatie over Lukas 1:46 op zondagmorgen 10 december 2012 (tweede adventszondag en viering Heilig Avondmaal)

aanvangslied         Gezang 120:1 stil gebed votum en groet openingstekst ‘Loof de HEER, want Hij is goed – eeuwig duurt zijn trouw.’ (Psalm 136:1) zingen          Psalm 136:1,12,13 gebed om de verlichting met de Heilige Geest kindermoment schriftlezing   Lukas 1:46-55 zingen          Gezang 66:1,3 tekstlezing   ‘Maria zei: Mijn ziel prijst en looft de Heer.’(Lukas […]

Preek over Lukas 1:24,25 op zondagmorgen 3 december (eerste adventszondag)

zingen         Gezang 127:1 stil gebed votum en groet openingstekst        ‘Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God, van Hem is mijn heil.’ (Psalm 62:1) zingen          Psalm 62:1 de biechtspiegel (aan de hand van de Tien Woorden) Een spiegel, voor persoonlijke bezinning Waar kan ik in mijn leven van op aan? Waar ben ik bang voor? […]

Preek over Psalm 56:9b op zondagmorgen 26 november 2017 (laatste zondag van het kerkelijk jaar)

zingen         Psalm 146:1,3 stil gebed votum en groet openingstekst       ‘Toch ziet U de pijn en het verdriet, U merkt het op en weegt het in uw hand.’  (Psalm 10:14a) zingen                            Psalm 121:1,2 uit de Oude Berijming gebodslezing       uit 1 Thessalonicenzen 5:4-11 cantorij ‘Cantabile’ zingt    Opwekking 687 ‘Heer, wijs mij uw weg’ gebed om verlichting met […]

Preek over 1 Petrus 2:11-25 op zondagmorgen 19 november 2017

zingen         Gezang 430:1,2 stil gebed votum en groet openingstekst  ‘Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.’ (Matteüs 5:16) zingen  (met combo)  Psalmen voor Nu 145 Ik adem om van U te zingen lezing van het gebod       uit Romeinen 12 zingen         Psalm 119:40 […]

Preek over Jesaja 58 op zondagmorgen 12 november 2017 (diaconale zondag)

zingen         Psalm 139:1,2 stil gebed votum en groet openingstekst   Dankzij Jezus kunnen we de juiste offers brengen om God te danken. Dat doen we door Hem steeds te prijzen in onze gebeden en liederen, en door elkaar te helpen en dingen met elkaar te delen. Dat zijn de offers waar God van houdt!’ (Hebreeën 13:15,16 […]

Preek over Exodus 33 op zondagmorgen 5 november 2017 (doopdienst)

afkondigingen aanvangslied         Psalm 105:1,3 stil gebed votum en groet openingstekst       ‘Wees niet bang, want Ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij!’ (Jesaja 43:1b) zingen         Zingende Gezegend 237:1,3 (op de melodie van Psalm 134) binnenbrengen van de dopeling lezing doopformulier en gebed beantwoorden van de doopvragen zingen                   […]

Preek n.a.v. 500 jaar Reformatie op zondagavond 29 oktober 2017

zingen         Psalm 95:1 stil gebed votum en groet openingstekst       ‘Vrij als ik ben ten opzichte van iedereen, ben ik de slaaf van iedereen geworden om zo veel mogelijk mensen te winnen.’ (1 Korinthe 9:19) zingen         Evangelische Liedbundel 244a: vers 1 en 2 ‘Het Lutherlied’ gebed om verlichting met de Heilige Geest schriftlezing                    Galaten […]