Preken van 2018

110 of 47 items

Preek op Eerste Kerstdag 2018 (Thema: Hier wordt geschiedenis gemaakt)

zingen                       Gezang 138:1-4 stil gebed votum en groet  aanvangstekst        ‘Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen.’ (Titus 2:11) zingen           Gezang 139:1-3 lezing van het gebod des Heren           uit Efeze 5 Cantorij Cantabile zingt   Ook voor u (van Tom Parker) gebed kindermoment Dit boek vond ik ooit in een boekhandel: De geschiedenis van […]

Overweging op Kerstavond 2018 (Thema: Onverwachte wijze)

zingen           Gezang 145:1,3 stil gebed votum en groet aanvangstekst    ‘Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn.’ (Lukas 2:11, uit: Bijbel in Gewone Taal) zingen (met combo)          – Halleluja, looft de Heer (Kees Kraayenoord) – Kom, vier het feest met mij (Sela) gesprekje […]

Preek over Jesaja 11:1 op zondagmorgen 16 december 2018 (3e adventszondag)

zingen           Psalm 72:1 stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.’ (Openbaring 22:16b) zingen           Gezang 125:1,2,4 lezing van de Tien Woorden en de ‘samenvatting’   uit Deuteronomium 5 en 6 zingen (met combo)   Psalmen voor Nu 130 gebed om de verlichting met de Heilige Geest zingen (met […]

Preek over Psalm 24 op zondagavond 9 december (2e adventszondag + voortzetting en dankzegging heilig avondmaal)

zingen           Psalm 100:1,3 stil gebed votum en groet  openingstekst        ‘Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen, de zee bruisen en alles wat daar leeft. Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit, laten alle bomen jubelen voor de HEER, want Hij is in aantocht.’ (Psalm 96:11-13a) zingen           Gezang 125:1,4 voortzetting […]

Liedpreek over Gezang 116 op zondagmorgen 2 december (1e advent + doopdienst)

welkom en mededelingen aanvangslied (met combo)          Op Toonhoogte 251 ‘Als alles duister is’. stil gebed votum en groet      aanvangstekst          ‘Tot in eeuwigheid zal Hij gedenken zijn belofte aan duizenden geslachten, het verbond dat Hij sloot met Abraham.’ (Psalm 105:8,9a) zingen           Gezang 434:1,5 binnenbrengen van de dopeling lezen van doopformulier doopgebed vragen voor de […]

Preek over Jozua 1:9 op zondagmorgen 25 november 2018 (laatste zondag van het kerkelijk jaar)

zingen           Psalm 121:1 stil gebed votum en groet openingstekst        ‘Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.’ (Psalm 23:4) zingen                       Gezang 14:3,5 gebodslezing    uit 1 Thessalonicenzen 5:4-11 de cantorij zingt     Opwekking 727/Psalmen voor Nu 16 ‘Mijn […]

Preek over Numeri 27:12-23 op zondagavond 18 november 2018

zingen           Psalm 73:9 stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn.’ (1 Petrus 2:11a) zingen           Evangelische Liedbundel 263:1,4-6 gebed om de verlichting met de Heilige Geest        schriftlezing                        Numeri 27:12-23 zingen           Psalm 139:3,5 verkondiging Gemeente van Jezus Christus, Nooit ben ik alleen. […]

Preek over Psalm 84 op zondagmorgen 11 november 2018 in zorgcentrum Gouwestein

welkom en mededelingen openingslied     Gezang 328:1 stil gebed votum en groet zingen  Gezang 328:2,3 lezing van het gebod       samenvatting van de wet uit Mattheüs 22:35-40 zingen           Psalm 133:3 (Oude Berijming) gebed om verlichting met de Heilige Geest schriftlezing                        Psalm 84 (uit de NBG-vertaling) zingen   Psalm 84:1,2 (Oude Berijming) preek    Thema: ‘Welkom thuis!’ Gemeente van Jezus Christus, broeders […]

Preek over Jakobus 4:13-17 op woensdagavond 7 november 2018 (Dankdag)

zingen           Lied 704:1 stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden.’ (Filippenzen 4:6) zingen           Gezang 704:2.3 gebed schriftlezing            Jakobus 4:11-17 zingen           Psalm 144:1,2 verkondiging     Thema: Sub conditione Jacobi – onder voorwaarde van Jakobus Gemeente van Jezus Christus, […]