zingen           Evangelische Liedbundel 217 U maakt ons één

stil gebed

votum en groet

aanvangstekst        Jezus zei toen Hij het avondmaal instelde: ‘Ik verzeker jullie: Ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal drinken in het ​koninkrijk van God.’ (Markus 14:25)

zingen           Psalm 34:4

gebed om de verlichting met de Heilige Geest

kindermoment

Wat heb ik hier bij me? Een trouwalbum. Hebben jullie enig idee wie de bruid en de bruidegom zijn? Juist: mijn vrouw en ik.
Vorige week liet ik er al een foto van zien. Maar dit is dus het hele trouwalbum. 13 februari 1991. Da’s lang geleden hè. Toen waren jullie er nog niet, in de verste verte nog niet. Bijna 29 jaar geleden. Het was de tijd dat het nog wel eens sneeuwde. En koud kon zijn. Kijk maar eens naar deze foto. Gemaakt bij het Weegje. Dat ligt tussen Gouda en Waddinxveen. Zie je aan de foto hoe koud het is? En hoe hard het waait? Mijn vrouws trouwjurk staat er horizontaal van! En mijn neus is al blauw, van de kou.
Nee, dat was niet zo’n succes. Er zijn dus ook maar twee foto’s daar gemaakt. De fotograaf zei: ‘We rijden door. Naar Haastrecht. Naar Bisdom van Vliet. Een prachtig huis, met hele mooie kamers. Daar gaan we lekker naar binnen en daar foto’s maken. Kijk, dat ziet er een stuk beter uit. Mijn vrouws trouwjurk hangt naar beneden, en ik zie er ook weer normaal uit.

Waarom vertel ik dit nou? Waarom laat ik dit zien? In de Bijbel wordt Jezus ook wel de Bruidegom genoemd. En iedereen die in Hem gelooft, die van Hem houdt, de Bruid. En weet je wanneer de bruiloft is? Als Jezus terugkomt, als we bij Hem in de hemel komen. Dan is het een groot feest, dat ook nooit meer stopt.
En op een beetje bruiloft wordt gegeten hè?! Een mooi diner of zo. Met de gasten. Misschien heb je dat wel eens meegemaakt. Wie? Nou, bij dat feest met Jezus is er ook een maaltijd. Een bruiloftsmaal heet dat in de Bijbel. Daar zal het alleen maar goed zijn, en blij, en fijn. Voor altijd dichtbij Jezus… Daar krijg je toch zin in?
En om daar al echt zin in te krijgen en in te houden, heeft Jezus het avondmaal ingesteld. Daar wordt ook gegeten. Een stukje brood, een slokje wijn of druivensap. Het kleed is wit, net als een trouwjurk. De mensen voelen zich hier blij en feestelijk. Ze mogen al een voorproefje krijgen van dat bruiloftsmaal eens bij Jezus. Ja, nu is het niet altijd feestelijk en fijn. Net als het met die trouwfoto’s bij het Weegje niet fijn was, maar koud, ijskoud. Maar hier mogen we proeven dat er eens een tijd komt dat alles goed zal zijn, als God alles nieuw zal maken. Hoe dat hier proeft bij het avondmaal moet je maar aan je vader of moeder vragen. Die kunnen daar vast iets over vertellen. Jullie een goede kindernevendienst en tot straks.

schriftlezing            Johannes 2:1-11

zingen           Gezang 166:3,4

tekstlezing     ‘Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken.’ (Johannes 2:11a)

verkondiging

Gemeente van Jezus Christus,

‘Dit heeft Jezus gedaan als eerste wonderteken…’
Zo’n zin veronderstelt dat er nog meer wonderen gevolgd zijn. Johannes verhaalt in z’n evangelie van precies zeven wonderen. Dat is natuurlijk niet zomaar een getal. Zeven staat voor volheid.
Nou, dat etiket kun je ook op dit eerste wonder van Jezus plakken, als een etiket op al die volle waterbakken, nu vol schitterende wijn. Vorige week in de Schoolkerkdienst hoorden we dat het om maar liefst 600 liter ging. Een kind riep toen spontaan uit: ‘Wow!’ En zo is het. 600 liter!! Wat een overvloed…
Het zal best een druk feest zijn geweest, maar geloof me: deze enorme hoeveelheid is echt veel meer dan toen nog nodig was. Alsof Jezus nog aan iets anders denkt, nog een ander feest in gedachten heeft… een andere bruiloft, waar ook wijn gedronken wordt… Zou dat wonder op de bruiloft in Kana daar naar verwijzen?
Niet voor niets gebruikt Johannes het woord ‘wondertéken’: ‘Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wondertéken.’ Dit wonder – het water dat wijn wordt – is een teken. Dat wil zeggen: het wijst ergens naar toe, het verwijst. Waar is dit wonder dat een teken van? Van het Koninkrijk van God, van die ándere bruiloft: de bruiloft van het Lam! Zoals alle wonderen van Jezus wijst ook dit wonderteken vooruit naar zoals het eens worden zal, als de Here God alles in allen zal zijn, als de bruiloft van het Lam zal beginnen, om nooit meer te stoppen.
Die bruiloft in Kana, het wonder daar, is daar een voorproefje van. Later zal Jezus het tegenover zijn discipelen weer over die bruiloft hebben, als Hij het avondmaal instelt (we zijn er de dienst vanmorgen mee begonnen): ‘Ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat Ik er opnieuw van zal drinken in het Koninkrijk van God.’ Die dag is de dag van zijn wederkomst als die bruiloft van het Lam zal aanbreken. Dan zal Jezus de wijn nieuw met alle gelovigen drinken. Niet voor niets gaat het dan om wijn. Wijn staat in de Bijbel voor vreugde, voor liefde. Nou, bij Zijn komst, als wij de bruid mogen zijn en Hij de bruidegom, dan zal de vreugde ongekend zijn, dan zal niets meer de liefdesband tussen Hem en ons kunnen verstoren. Oh happy Day!!
Wist u trouwens dat die negrospiritual ‘Oh happy Day!’ eigenlijk een paaslied is?
En ook dat past heel goed bij die bruiloft van Kana. Want Jezus deed daar het eerste wonder. En wat is het laatste, het zevende wonder in het Johannesevangelie? Jezus’ opstanding uit de dood! Over volheid, over vreugde, over Gods eindeloze liefde en trouw voor ons gesproken!
Iedere zondag worden we daar aan herinnerd, want de zondag, de eerste dag, is de dag van de opstanding, is klein Pasen. En vandaag extra bijzonder, omdat we het niet alleen mogen horen, maar mogen proeven: ‘Jezus leeft en wij met Hem!’ ‘Oh happy Day! When Jesus washed my sins away!’

Als je straks de wijn aan de avondmaalstafel proeft, mag je dat, net als in Kana, ervaren als een teken, als een voorproefje van de Bruiloft van het Lam. De wijn – al is het een slokje – is een voorproef van de wijn die Jezus eens opnieuw met ons in Zijn koninkrijk zal drinken. De rust aan de tafel is een voorafschaduwing van de eeuwige rust die we eens mogen binnengaan, als al het gejacht, gesloof en geslaaf voorgoed afgedaan hebben. De diepe woorden dat Jezus’ lichaam en bloed gegeven zijn tot een volkomen verzoening zijn een vooraankondiging van het leven tot in alle eeuwigheid waarin geen zonde, geen duivel, geen dood ons meer zal bestoken. Als alles werkelijk goed en volmaakt zal zijn en blijven. De troost en de diepe vreugde die we aan de tafel mogen beleven zijn een voorsmaak van alle tranen die dan afgewist zullen worden en de ongekende vreugde die we dan voor eeuwig zullen ervaren, zonder dat iets dat verstoort. De verbondenheid met elkaar, als leden van Gods gezin, van zijn lichaam, maar ook met hen die ons zijn voorgegaan, die al in de hemel zijn, die verbondenheid is een voorproef van de diepe verbondenheid en eenheid die we dan mogen kennen, als alle verschillen, alle muren, alle conflicten verdwenen, totaal verdwenen, zullen zijn.
Aan de tafel mogen we van dat alles al iets proeven, in de zekere verwachting dat dat ‘iets’ eens ‘alles’ zal worden. En die verwachting mogen we hier leren. Dat hebben we zo nodig, want Gods Koninkrijk is nu vaak nog zo verborgen. Nu lijkt het er vaak op dat dat andere koninkrijk, dat van de Boze, het voor het zeggen heeft. Nu is er nog zoveel onrust in ons, en buiten ons. Nu is er nog zoveel onverzoenlijkheid. Nu is er nog zoveel onenigheid, zoveel kwaad en verdriet. Ver weg en o zo dichtbij. Om het te midden van dat alles vol te houden, is het groots  dat de Heer de Avondmaalstafel voor ons aanricht om ons niet alleen te laten gedenken wat Hij allemaal voor ons gedaan heeft, maar ook nog zal doen. Om niet alleen bij de eerste komst van Jezus stil te staan: zijn lijden en sterven, maar ook bij zijn tweede komst, wanneer het over en uit zal zijn met alles wat ons nu nog zo kan benauwen.
Daarom wordt aan de avondmaalstafel niet alleen ons geloof versterkt en onze liefde aangewakkerd, maar wordt ook onze hoop levend gehouden. Zoals we nu met de ogen van het geloof Hem in de teken van brood en wijn mogen zien, zullen we Hem dan met onze eigen ogen mogen zien. Hem, de Grote Bruidegom. Hem, die dan de wijn nieuw met ons zal drinken. En dan zal zeker blijken dat Hij de beste wijn voor het laatst heeft bewaard. Oh happy day! Halleluja! Amen.

zingen           Gezang 288:5,7

lezing avondmaalsformulier tot en met gebed

zingen     Gezang 366:1,6

nodiging, uitdeling en communie

gelezen aan tafel               Openbaring 7:9-17
gezongen aan tafel           Gezang 459:1,3,6,7

gedenken overleden gemeentelid

dankgebed en voorbeden

inzameling van gaven

slotlied          Psalm 145:3

zegen