Preken door Ds C. van den Berg.

1120 of 36 items

Cornelis (Kees) van den Berg is sinds 14 september 2014 verbonden als wijkpredikant aan de Pauluskerk. Hij werd in 1969 geboren in Delft en groeide op in Waddinxveen. Tijdens het laatste deel van zijn studie theologie werd hij pastorale bijstand in Hazerswoude Dorp, in 1997 predikant in Broek op Langedijk, in 2003 predikant van de hervormde gemeente Nieuw-Vennep/ Burgerveen, beter bekend als de Witte Kerk. In deze gemeente maakte hij ook de totstandkoming van de protestantse pioniersplek Crosspoint in de Vinex-wijk Getsewoud van nabij mee. Naast zijn gemeentewerk was ds. Van den Berg jaren actief in de visiegroep van Areopagus, centrum voor contextuele en missionaire prediking (verbonden aan de IZB). Sinds eind 2013 verruilde hij dit voor het redactielidmaatschap bij het tijdschrift Woord & Dienst.

Hij is getrouwd met Mirjam en zij hebben drie kinderen: Job, Lotte en Myrthe. Ds. Van den Berg is een groot muziek-, film- en literatuurliefhebber. Ook is hij actief op Facebook.

Preek over Romeinen 5:2b-4 op woensdagavond 4 november 2020 (Dankdag)

door

welkom en mededelingen door ouderling van dienst lied           Psalm 136:1,12,13 votum en groet openingstekst         ‘Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.’ (1 Thessalonicenzen 5:18) lied           Hemelhoog 554 Dank U voor deze nieuwe morgen gebed om de […]

Preek over Galaten 5:22,23a op zondagmorgen 1 november 2020

door

welkom en mededelingen  stil gebed  votum en groet openingstekst        ‘Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen.’ (Johannes 15:5) lied     Hemelhoog 2 Welzalig de man die niet wandelt lezing gebod   vanuit Matteüs 7:12-21 gebed kindermoment Kijk, wat ik […]

Preek over Spreuken 4:23 op zondagavond 4 oktober 2020 (voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal)

door

orgelspel welkom door ouderling van dienst stil gebed votum en groet openingstekst        ‘Wijs mij uw weg, HEER, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid, vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.’ (Psalm 86:11) zingen           Psalm 63:1,2 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat voortzetting Heilig Avondmaal   lofprijzing                 Psalm 118:10 (ber.)  gebed om de […]

Preek over Klaagliederen 3:22,23 op zondagmorgen 4 oktober 2020 (viering Heilig Avondmaal)

door

orgelspel welkom en mededelingen  stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen.’ (Psalm 25:6) zingen           Evangelische Liedbundel 302:1,3,4 Heer, ik kom tot U gebed om de verlichting met de Heilige Geest kindermoment Kijk wat ik heb meegenomen. Wat is dat? Een mondkapje. Inderdaad, kijk maar. Waar […]

Preek over Job 28:28 op zondagmorgen 27 september 2020 (doopdienst)

door

orgelspel ‘Christ unser Herr zum Jordan kam’, BWV 684 – J.S. Bach mededelingen votum en groet aanvangstekst        ‘Ontzag voor de HEER is de bron van het leven.’ (Spreuken 14:27a) lied (door ensemble Piacevole o.l.v. Gerben Budding)          Psalm 100 – Jan-Willem van Ree (uit: Cantate over Psalm 100) de dopelingen worden binnengebracht doopformulier […]

Preek over ‘Het Goede Leven’ n.a.v. Psalm 34 op zondagmorgen 13 september 2020 (startzondag)

door

welkom en mededelingen stil gebed  votum en groet openingstekst ‘Lof zij de HEER, goed is het leven als ’s Heren lof wordt aangeheven.’ (Psalm 147:1 ber.) lied     Breng ons samen van Sela lezing gebod           uit Kolossenzen 3:12-17 gebed om verlichting met de Heilige Geest  lied     Gods volk wordt uitgeleid kindermoment Ik neem jullie even […]

Preek over Psalm 78:3,4 op zondagmorgen 6 september 2020 (bevestiging ouderling en jeugdwerker)

door

welkom en mededelingen stil gebed  votum en groet openingstekst       ‘Loof dienaars van de HEER, loof de naam van de HEER. De naam van de HEER zij geprezen van nu tot in eeuwigheid.’ (Psalm 113:1,2) lied    Psalm 113 lezing gebod           vanuit Deuteronomium 10:12-21a  gebed om verlichting met de Heilige Geest  kindermoment Vandaag heb ik iets meegenomen. Weten […]

Preek over 2 Korintiërs 5:1 op zondagavond 30 augustus 2020

door

orgelspel  welkom door ouderling van dienst votum en groet openingstekst ‘Wie buiten U heb ik in de hemel? Naast U wens ik geen ander op aarde. Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd.’  (Psalm 73:25,26) zingen      Psalm 73:10  gebed om […]

Preek over 2 Korintiërs 4:8,9 op zondagmorgen 23 augustus 2020

door

welkom en mededelingen stil gebed  votum en groet openingstekst        ‘We hadden het zwaar te verduren, zo zwaar dat het onze krachten te boven ging. We vreesden ernstig voor ons leven, we waren er zelfs zeker van dat het doodvonnis al over ons was uitgesproken. Maar juist dat liet ons beseffen dat we niet op onszelf moeten […]