Preken door Ds C. van den Berg.

1120 of 129 items

Cornelis (Kees) van den Berg is sinds 14 september 2014 verbonden als wijkpredikant aan de Pauluskerk. Hij werd in 1969 geboren in Delft en groeide op in Waddinxveen. Tijdens het laatste deel van zijn studie theologie werd hij pastorale bijstand in Hazerswoude Dorp, in 1997 predikant in Broek op Langedijk, in 2003 predikant van de hervormde gemeente Nieuw-Vennep/ Burgerveen, beter bekend als de Witte Kerk. In deze gemeente maakte hij ook de totstandkoming van de protestantse pioniersplek Crosspoint in de Vinex-wijk Getsewoud van nabij mee. Naast zijn gemeentewerk was ds. Van den Berg jaren actief in de visiegroep van Areopagus, centrum voor contextuele en missionaire prediking (verbonden aan de IZB). Sinds eind 2013 verruilde hij dit voor het redactielidmaatschap bij het tijdschrift Woord & Dienst.

Hij is getrouwd met Mirjam en zij hebben drie kinderen: Job, Lotte en Myrthe. Ds. Van den Berg is een groot muziek-, film- en literatuurliefhebber. Ook is hij actief op Facebook.

Preek over Openbaring 22:20-21 op zondagmorgen 20 november 2022 (Eeuwigheidszondag)

door

orgelspel  welkom en mededelingen  zingen           Psalm 139:1,4 stil gebed  votum en groet        openingstekst         (Jezus zegt:) ‘Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen.’ (Openbaring 3:11) lied                             Lied 280:1-5  lezing van gebod van God         uit Romeinen 12:9-17 zingen           Psalm 27:7 gebed om verlichting met […]

Preek over Exodus 14:1-9, 21-31 op zondagmorgen 6 november 2022 in Gouwestein

door

welkom en mededelingen   zingen           Gezang 14:1,2 uit het Liedboek voor de kerken 1973 ‘De Heer is mijn Herder’ stil gebed  votum en groet aanvangstekst        ‘Door de zee liep uw weg, door de wijde wateren uw pad, maar uw voetstappen bleven onzichtbaar.’ (Psalm 77:20) zingen           Psalm 77:7,8 uit de Oude Berijming ‘’k Zal gedenken hoe […]

Liedpreek over Lied 943 in de gezamenlijke dienst met wijkgemeente Oostpoort op 2 november 2022 (dankdag voor gewas en arbeid)

door

welkom en mededelingen aanvangslied          Psalm 138:1,4 stil gebed votum en groet  aanvangstekst      Gods goedheid houdt ons staande                                     zolang de wereld staat!                                     Houdt dan de lofzang gaande                                     voor God die leven laat. (Psalm 107:1 ber.) zingen           Psalm 107:1,10 gebed om de verlichting met de Heilige Geest  schriftlezing             Jesaja 40:21-31 zingen   Lied […]

Preek over Openbaring 22:1,2 op zondagmorgen 16 oktober 2022 (doopdienst)

door

orgelspel  mededelingen  zingen (met combo)         Hemelhoog 502 ‘In het water van de doop’ stil gebed  votum en groet aanvangstekst  ‘Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit’ (Genesis 2:10a) ‘Jezus riep: “Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken! ‘Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij […]

Preek over Psalm 71:1-8/14-18 en 1 Timoteüs 5:1-8 op zondagmorgen 9 oktober 2022 (diaconale zondag)

door

orgelspel welkom en mededelingen  zingen           Lied 154b:1,7,8 ‘Heel de schepping, prijs de Heer’ stil gebed  votum en groet openingstekst        ‘… van de moederschoot af door Mij gedragen, door Mij gekoesterd vanaf de geboorte: Tot in je ouderdom blijf Ik dezelfde, tot in je grijsheid zal Ik je steunen. (Jesaja  46:3b,4a). zingen           […]

Preek over Openbaring 21:9-27 op zondagavond 2 oktober 2022 (voortzetting en dankzegging heilig avondmaal)

door

orgelspel welkom en mededelingen   zingen          Psalm 68:9 stil gebed  openingstekst         ‘Jeruzalem zal zijn hoogverheven plaats behouden. Van de Benjaminpoort aan de oude poort, de Hoekpoort, en van de Chananeltoren, zal de stad bewoond zijn. Jeruzalem zal weer een veilige woonplaats zijn, want er zal nooit meer vernietiging over worden afgeroepen.’ (Zacharia 14:10-11) zingen                       Hemelhoog […]

Preek over Jesaja 55:1,2a op zondagmorgen 2 oktober 2022 (viering heilig avondmaal)

door

orgelspel welkom en mededelingen  zingen           Lied 273:1,5 ‘Looft God, die zegent al wat leeft’ stil gebed votum en groet aanvangstekst       God is de bron, de klare wel, springader voor heel Israël, uit Hem vloeit louter zegen. (Psalm 68:9 ber.) zingen           Psalm 27:7 gebed om de verlichting met de Heilige Geest  kindermoment  Kijk wat ik […]

Preek over Openbaring 20 op zondagavond 26 september 2022

door

orgelspel  welkom en mededelingen  zingen                       Psalm 72:1 stil gebed votum en groet aanvangstekst      Heerse van zee tot zee zijn vrede,                                     van land tot land zijn lof,                                     de volken zullen tot hem treden,                                     zijn vijand likt het stof. (Psalm 72:3 ber.) zingen                       Psalm 72:3,4 gebed om de verlichting met de Heilige […]

Preek over Genesis 18:1-16 op zondagmorgen 11 september 2022 (startdienst)

door

welkom en mededelingen  zingen           Psalm 100:1,2 stil gebed  votum en groet aanvangstekst       ‘Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op.’ (Matteüs 25:35b) zingen (met combo)         Lied 216  ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’ aanreiken van de nieuwe kanselbijbel (NBV21)   door gemeentelid Henk Kwakernaak lezing gebod   uit Hebreeën 13 zingen  […]

Preek over Efeze 4:7-16 op zondagmorgen 4 september 2022 (bevestiging ambtsdragers)

door

aanvangslied          Psalm 113:1 stil gebed  votum en groet openingstekst         ‘Vanuit Jezus Christus groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan Hem, de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door Zijn Geest.’ (Efeze 2:21,22) zingen           Gezang 320:1,4 gebed kindermoment Wat heb […]