Preken door Ds C. van den Berg.

1120 of 114 items

Cornelis (Kees) van den Berg is sinds 14 september 2014 verbonden als wijkpredikant aan de Pauluskerk. Hij werd in 1969 geboren in Delft en groeide op in Waddinxveen. Tijdens het laatste deel van zijn studie theologie werd hij pastorale bijstand in Hazerswoude Dorp, in 1997 predikant in Broek op Langedijk, in 2003 predikant van de hervormde gemeente Nieuw-Vennep/ Burgerveen, beter bekend als de Witte Kerk. In deze gemeente maakte hij ook de totstandkoming van de protestantse pioniersplek Crosspoint in de Vinex-wijk Getsewoud van nabij mee. Naast zijn gemeentewerk was ds. Van den Berg jaren actief in de visiegroep van Areopagus, centrum voor contextuele en missionaire prediking (verbonden aan de IZB). Sinds eind 2013 verruilde hij dit voor het redactielidmaatschap bij het tijdschrift Woord & Dienst.

Hij is getrouwd met Mirjam en zij hebben drie kinderen: Job, Lotte en Myrthe. Ds. Van den Berg is een groot muziek-, film- en literatuurliefhebber. Ook is hij actief op Facebook.

Preek over Openbaring 17 op zondagmorgen 26 juni 2022 (jubileumdienst bij 25 jaar predikantschap)

door

orgelspel      ‘An wasserflüssen Babylon’ – Johann Sebastian Bach solozang en orgel   Aria ‘Er kennt die rechten Freudenstunden’ (sopraan Nanette Mans en orgel) – Felix Mendelssohn-Bartholdy welkom en mededelingen door ouderling van dienst cantorij zingt    Psalm 100 – Felix Mendelssohn-Bartholdy zingen   Gezang 289:1 stil gebed  votum en groet aanvangstekst        ‘Niet ons, HEER, niet […]

Preek over Glas 29 ‘Koning David en de christelijke ridder’ op zondagmiddag 19 juni 2022 in de Sint-Jan (Goudse Glazendienst)

door

inleidend orgelspel           ‘Hij heeft ridderlijk gestreden’ (Gz. 222:2) – A.C. Schuurman (1904-1998) het koor Canticum Novum zingt       Introïtus: ‘Cantate Domino’ – K. Jenkins (*1944) welkom en mededelingen  zingen                       Psalm 99:1 (allen), 2 (koor), 3 en 4 (allen)  stil gebed votum en groet aanvangstekst  ‘U hebt mij omgord met kracht voor de strijd.’ (Psalm […]

Preek over Handelingen 2:37a op zondagmorgen 5 juni 2022 (Eerste Pinksterdag)

door

orgelspel  welkom en mededelingen  zingen                       Gezang 242:1,7 stil gebed votum en groet aanvangstekst        (Jezus zei:) ‘De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’ (Johannes 3:8) zingen (met combo) […]

Preek over Psalm 110:1,4 op donderdag 26 mei 2022 in de gezamenlijke dienst in de Oostpoort (Hemelvaartsdag)

door

orgelspel welkom en mededelingen zingen           Psalm 47:2  stil gebed votum en groet openingstekst         In de eerste Petrusbrief lezen we: ‘Jezus Christus, de Opgestane, is aan de rechterhand van God, is naar de hemel gegaan, terwijl engelen en machten en krachten Hem onderworpen zijn.’ (1 Petrus 3:22) geloofsbelijdenis    met de woorden van vraag en antwoord 49 […]

Preek over Openbaring 16 op zondagavond 22 mei 2022

door

orgelspel mededelingen zingen           Psalm 99:1 stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen voor de maaltijd nodigen en hen bedienen. Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of […]

Preek over Openbaring 15 op zondagmorgen 15 mei 2022

door

orgelspel welkom en mededelingen zingen           Gezang 319:1,3  stil gebed votum en groet aanvangstekst         ‘God, die aan ons zich openbaarde, regeert en oordeelt heel de aarde.’ (Psalm 105:3 ber.) zingen           Psalm 105:2,3 lezing van Tien Woorden uit Exodus 20 zingen           Psalm 105:18 gebed om de verlichting met de Heilige Geest kindermoment Allereerst een speciaal […]

Preek over Openbaring 14:12,13 op zondagmorgen 24 april 2022

door

orgelspel  welkom en mededelingen  zingen           Psalm 98:1  stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Jubel voor God, onze sterkte.’ (Psalm 81:2a) zingen           Psalm 81:7 lezing van het gebod Uit 1 Johannes 3:18-24 zingen           Psalm 81:9,11  gebed om de verlichting met de Heilige Geest zingen (kinderlied)                        Evangelische Liedbundel 452 Jezus is de Goede Herder kindermoment […]

Preek over Marcus 16:3,4 op zondagmorgen 17 april 2022 (Eerste Paasdag)

door

orgelspel welkom en afkondigingen  zingen           Psalm 118:1,8 stil gebed       votum en groet openingstekst         Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt!’ (1 Korinthe 15:20a) zingen (met combo)  Juicht, want Jezus is Heer (medley) lezing van het gebod    uit Kolossenzen 3 zingen (met combo)         Agnus Deï van Sela  gebed      kindermoment    dat bestaat deze keer uit een […]

Preek over Lucas 23:50-55 op Goede Vrijdagavond 15 april 2022

door

orgelspel zingen  Gezang 177:1,6  stil gebed  votum en groet openingstekst       ‘Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der levenden, om de zonden van mijn volk werd hij geslagen. Hij kreeg een graf bij misdadigers, zijn laatste rustplaats was bij de rijken; […]

Meditatie over Marcus 15:33-39 tijdens de vesper op donderdagavond 14 april 2022 in de Oostpoort (Stille Week)

door

stil gebed (staande) votum en groet openingsverzen voorganger: O Heer, God van mijn bevrijding, een dag lang schreeuwde ik, bij nacht nog stond ik tegenover U allen: Laat komen voor uw aanschijn mijn gebed, neig uw oor tot mijn geroep! zingen           Psalm 22:7,8 gebed schriftlezing                        Marcus 15:33-39 Gemeente van Jezus Christus, In één van zijn […]