Preken van maart 2018

6 Items

Preek over Matteüs 27:54 op 30 maart 2018 (Goede Vrijdag)

aanvangslied         Psalm 31:11,12 stil gebed votum en groet openingstekst        In de Filippenzenbrief schrijft Paulus: ‘Als mens verschenen, heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam […]

Overdenking over Matteüs 27:37-44 in de vesper op 29 maart 2018 (Stille Week)

stilte votum en groet zingen         Gezang 177:1,7 ‘Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten’ Openingsverzen     Voorganger:          O Heer, God van mijn bevrijding, een dag lang schreeuwde ik, bij nacht nog stond ik tegenover U Allen: Laat komen voor uw aanschijn mijn gebed, neig uw oor tot mijn geroep! zingen         Psalm 22:7,8 gebed schriftlezing   Matteüs 27:37-44 […]

Overdenking over Matteüs 27:15-26 in de vesper op 26 maart 2018 (Stille Week)

stilte votum en groet zingen         Gezang 177:1,2 ‘Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten’ openingsverzen voorganger: Behoed mij, God, ik schuil bij U. allen: Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van Hem komt mijn redding. zingen         Psalm 22:1,2 gebed  schriftlezing   Matteüs 27:15-26 overdenking    Toen kwam de cipier eraan; die was nooit […]

Preek over Matteüs 21:1-11 (Palmzondag en Kerkproeverij)

zingen         Gezang 173:1,3 stil gebed votum en groet openingstekst ‘Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je ​koning​ is in aantocht, bekleed met ​gerechtigheid​ en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin. Ik zal de ​strijdwagens​ uit Efraïm verjagen en de paarden uit Jeruzalem; de ​bogen​ […]

Preek in toerustingsdienst voor Kerkproeverij op zondagmorgen 18 maart 2018

zingen         Psalm 65:1 stil gebed votum en groet openingstekst       Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen ​geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder ​geld, koop ​wijn​ en melk zonder betaling. (…) Leen mij je oor en kom bij mij, luister, en je zult […]

Preek over 1 Petrus 4:1 op zondagmorgen 11 maart 2018

zingen         Psalm 122:1 stil gebed votum en groet openingstekst       ‘Hoewel Jezus Gods Zoon was, heeft Hij moeten lijden, en zo heeft Hij gehoorzaamheid geleerd. En toen Hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd Hij voor allen die Hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding.’ (Hebreeën 5:8-9) zingen         Gezang 461 lezing van het gebod       uit Romeinen […]